Dans och cirkus- Koreografi för barn och unga - ingår i Kulturskoleklivet
Information

Dans och cirkus- Koreografi för barn och unga - ingår i Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är regeringens utbildningssatsning som vänder sig till dig som är verksam kulturskolepedagog och behöver verksamhetsspecifik fortbildning eller till dig som vill ta klivet från konstnärlig färdighet till pedagogisk och didaktisk kompetens.

I sommar erbjuder Stockholms konstnärliga högskola och Institutionen i danspedagogik en kurs i dans och cirkus med inriktning mot kulturskolan.

Vill du skapa koreografier, stycken och uppvisningar med barn och unga? I denna kurs får du verktyg och input att kunna fördjupa ditt kreativa arbete. Vad är och vad kan en skapandeprocess med barn och unga vara? Vilken ledarroll tar du och hur kan du på olika sätt stötta de ungas delaktighet och kreativitet? 
I kursen får du får möjlighet att utveckla din konstnärliga förmåga att skapa koreografier ur ett normkritiskt perspektiv.  

Kursen är för dig som arbetar med rörlig scenkonst, dans eller cirkus och fokuserar på skapandeprocess och ledarskap. Workshops, föreläsningar och litteratur ingår i kursen och vi kommer även se internationella föreställningar med barn och unga och diskutera skapandeprocesser med inbjudna gäster från de andra nordiska länderna. Du får arbeta såväl praktiskt som teoretiskt och både med egna uppgifter och tillsammans med andra. 

Verksamma pedagoger och koreografer från de svenska och nordiska fältet undervisar.
 

Kursledare är Elisabet Sjöstedt Edelholm

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen ges under två perioder:

  period 1 är mellan 15-18 juni och period 2 är mellan 4-9 augusti. 
   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för högskolestudier samt

  • Minst 60 hp i dans/danspedagogik, eller motsvarande.

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Ett intresse att arbeta för en mer inkluderande och likvärdig kulturskola.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

   

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
   
  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven
  • Minst 60 hp i dans/danspedagogik, eller motsvarande.

  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).
   

  3. Specifika krav för kursen
  • Motiveringsbrev till varför du vill söka kursen.
  • Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa.
   
  4. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  5. Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning samt arbetslivserfarenhet. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

   

   

  Studieavgift för student från tredje land är 29 250 SEK

   

   

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.