Communitas, konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner - fristående kurs - inställd VT2023
Information
Ansök

Communitas, konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner - fristående kurs - inställd VT2023

Det här är en kurs för dig som vill arbeta med konst- och kulturprojekt och konstnärliga uttryck och metoder inom deltagande konst och kultur/ Community art.

Många konstnärer idag väljer att jobba utanför klassiska scenrum, teatrar, museer och gallerior, när bostadsområden, lokala föreningar och fritidsklubbar blir nya spelplatser.

Med dessa mer sociala och interaktiva konstprojekt följer en rad frågor och förhållningssätt:

 • Hur bjuder man in människor att vara med i ett konstprojekt?
 • Vilka etiska ställningstaganden är viktiga att begrunda?
 • Hur skapar man som producent eller administratör en bra grogrund för konstnärer som vill arbeta på dessa vis?
 • Vad är egentligen community-dans och social konst och vad finns det för potentialer och fallgropar?

Kursen Communitas erbjuder kunskap och insikt i och om konstnärliga projekt och processer, samt hur de relaterar till politiska och sociala kontexter. Kursen erbjuder även möjligheten att arbeta med metoder och strategier som tar utgångspunkt i konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner och som arbetar utanför scenrummets normativa format och publiktilltal.

Under kursen belyser vi communitydans, både som begrepp och ur ett historiskt perspektiv och utvecklar kunskap och förmåga att arbeta interaktivt samt att navigera etiskt med olika medborgargrupper.

Kursansvarig

Katarina Lion, lektor i dansteori på SKH

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen innehåller teoretiskt och praktiskt arbete i form av studiebesök, läsecirkel, seminarier, föreläsningar och fallstudier samt möten med konstnärer och konstnärligt arbete.

  Kursen omfattar studier på trekvartsfart, 7.5 hp över sju veckor.

  Studierna sker delvis på distans, men det kommer även att vara fyra fysiska möten:

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå

  Särskild behörighet
  • 30 hp från högskolestudier eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Förutom 30 hp av högskolestudier eller motsvarande är det en fördel att ha en del erfarenhet av administration av kultur och konst.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Så här söker du

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se
  Sista ansökningsdag: 17 oktober 2022 

  2. Lämna in material via antagning.se (enligt instruktioner nedan)

  Sista dag att lämna in material för att delta i urval: 1 november 2022

  3. Styrk din behörighet till antagning.se
  Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar

  Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 1 november

   

  Övriga viktiga datum

  • 1 november 2022 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 9 december 2022 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
  • 19 december 2022 - Sista svarsdag

   

  Instruktioner för inlämning av urvalsmaterial

  Du behöver ladda upp följande dokument via antagning.se för att delta i urvalet för den här kursen.

  1. CV
   Ladda upp ett CV där du listar de utbildningar, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Använd pdf.
  2. Intyg som styrker ditt cv

   

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via antagning.se
  Du laddar upp dokumenten på antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

   

  Sista dag att lämna in material för att delta i urval: 1 november 2022

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 48 750 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.