Communitas, konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner - fristående kurs
Information
Ansök

Communitas, konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner - fristående kurs

Det här är en kurs för dig som vill arbeta med konst- och kulturprojekt och konstnärliga uttryck och metoder inom deltagande konst och kultur/ Community art.

Många konstnärer idag väljer att jobba utanför klassiska scenrum, teatrar, museer och gallerior, när bostadsområden, lokala föreningar och fritidsklubbar blir nya spelplatser.

Med dessa mer sociala och interaktiva konstprojekt följer en rad frågor och förhållningssätt:

 • Hur bjuder man in människor att vara med i ett konstprojekt?
 • Vilka etiska ställningstaganden är viktiga att begrunda?
 • Hur skapar man som producent eller administratör en bra grogrund för konstnärer som vill arbeta på dessa vis?
 • Vad är egentligen community-dans och social konst och vad finns det för potentialer och fallgropar?

Kursen Communitas erbjuder kunskap och insikt i och om konstnärliga projekt och processer, samt hur de relaterar till politiska och sociala kontexter. Kursen erbjuder även möjligheten att arbeta med metoder och strategier som tar utgångspunkt i konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner och som arbetar utanför scenrummets normativa format och publiktilltal.

Under kursen belyser vi communitydans, både som begrepp och ur ett historiskt perspektiv och utvecklar kunskap och förmåga att arbeta interaktivt samt att navigera etiskt med olika medborgargrupper.

Kursansvarig

Katarina Lion i samarbete med Bodil Persson med flera.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen innehåller teoretiskt och praktiskt arbete i form av studiebesök, läsecirkel, seminarier, föreläsningar och fallstudier samt möten med konstnärer och konstnärligt arbete.

  Kursen omfattar studier på kvartsfart, 7.5 hp över tre månader. Studierna sker delvis på distans, men det kommer även att vara fyra fysiska möten förlagda till helger under våren 2022. Exakta datum publiceras i augusti 2021.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå

  Särskild behörighet
  • 30 hp från högskolestudier eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Förutom 30 hp av högskolestudier eller motsvarande är det en fördel att ha en del erfarenhet av administration av kultur och konst.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnam_efternam


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. Saknar du slutbetyg kan du ansöka om validering av reell kompetens. Se nedan

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet:

  • 30 hp från högskolestudier eller motsvarande
    

  3. Specifika krav från utbildningen.

  • Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa
  • Intyg/betyg som styrker relevanta delar av ditt cv

  4. Passkopia (om det är aktuellt för dig)
   

  Numera måste sökande från s.k. tredjeland betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.
   

  5. Ansökan om reell kompetens/alt. undantag (om det är aktuellt för dig)

  Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet och som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är SEK 48 000 för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.