Barockens berättelser-Baroque Opera Stories
Information
Ansök

Barockens berättelser - fristående kurs

Är du intresserad av opera och musikhistoria? Vill du få möjligheten att dyka ner i operabarockens svindlande historier, befolkade av människor, gudar och sagoväsen? Då ska du söka till vår kurs Barockens berättelser!

Under kursen följer vi utvecklingen av de musikaliska och sceniska formerna i 16- och 1700-talens operavärldar.

I föreläsningar och seminarier möter du operahistoriker och operakonstnärer och kan diskutera dramaturgi och tolkningsmöjligheter.

Kursansvarig: Christine Morgan, lektor i musikalisk interpretation

 • Läs mer om utbildningen

  Vi träffas på måndagkvällar klockan 17.30 - 20.00 vid sex tillfällen under vårterminen.

  Seminarierna ges på distans via digital plattform och/eller på SKH, institutionen för opera.

  Kursplan och litteraturlista hittar du om du klickar på ikonen DOKUMENT ATT LADDA NER, på den här sidan.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen

  • Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa
  • intyg/betyg som styrker för kursen relevanta delar av ditt CV.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.