Autentiska färger på film - fristående kurs
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Autentiska färger på film - fristående kurs

Kursen riktar sig till dig som arbetar med att producera rörliga bilder och känner behovet av att förstå hur färg används som berättande teknik. Från produktionsdesigners till filmfotografer, regissörer, redaktörer ... är betydelsen av färg i film obestridlig. Då de digitala verktygen för färgbehandling har blivit både kraftigare och mer lättillgängliga, har behovet av att sprida kunskap om färghistoria, teori, estetik och arkivkvaliteter blivit viktigare.

Genom en kombination av praktiska övningar, teoretiska läsningar och kritiska reflektioner ska vi under kursens gång svara på följande frågor: Hur pratar vi om färg i film bland filmarbetare? med en produktionsdesigner? med en colorist? med en filmfotograf? Vilka är våra historiska referensramar? Hur har tekniska framsteg påverkat användningen av färg i rörliga bilder? Hur skapar eller kommunicerar vi skapandet av en visuell "look"?

Kursen innehåller dels teoretiska litteraturinslag och rapportskrivande, dels praktisk verktygsutbildning och filmexempel. Denna kombination ger oss både en historisk förståelse av hur filmen har förändrats (monoton, duoton, Technicolor ... Instagram) och förmåga att beskriva, inte bara din egna färgstrategi, utan också de strategier som används av andra studenter och framstående filmskapare.

Kursen leds av Tom Brennan, medlem av Colorist Society International (CSI), associerad medlem av Föreningen Svenska Filmfotografer (FSF), och efterproduktionshandledare på institutionen för film och media.

 • Läs mer om utbildningen

  Vi kommer att träffas 3 gånger i veckan för en kombination av föreläsningar/demonstrationer, gruppseminarier eller verktygsverkstäder. Studenterna får tillgång till medielabb och gradingrum.

  Gästföreläsare kommer att ge ytterligare perspektiv från deras eget arbete och karriärer.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2 och 3.


  Särskild behörighet: 60 hp inom huvudområdet Scen och media.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har kännedom om bildbehandlingsverktyg och tekniker samt ett intresse för färg i relation till berättande.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier med undantag för Svenska 1, 2 och 3.
  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  2. Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet 60 hp inom huvudområdet Scen och media.

  OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens (se nedan).

  3. Personligt brev

  Skriv en motivering om varför du söker kursen. Ladda upp max en A4-sida (ca 4 000 tecken, inklusive blanksteg).

  4. Ditt CV
   

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker i ett första steg baserat på en samlad bedömning av inskickad dokumentation. Vid behov, genomförs intervjuer i ett andra steg. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 78 750 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.