Audiovisuell upplevelsedesign - fristående kurs
Information
Ansök

Audiovisuell upplevelsedesign - Fristående-kurs

Audiovisuell upplevelsedesign är för dig som är intresserad av att forska och förstå publiken, utforska mänskliga känslor och reaktioner på olika estetiska val, undersöka vad som gör vissa audiovisuella upplevelser effektivare än andra.

Genom att utforska musikvideor som berättarform kommer vi att undersöka social perception och interaktion mellan musik och bild i hjärnan och i sinnet hos åskådaren. Vi kommer att experimentera och reflektera över hur denna kunskap kan användas för att göra välgrundade kreativa val i produktionen av audiovisuella upplevelser såsom musikvideor.

Den här kursen på avancerad nivå är tänkt att utbilda kreatörer inom TV och digitala plattformar som kan bidra till både koncept- och innehållsutveckling. Detta är ett framväxande och dynamiskt område där smarta idéer är viktigare än en hög produktionsbudget. Att få kunskap om publikens perception och känsla kan stärka din berättarförmåga samt hjälpa dig att bli en oberoende tänkare som kan utforska och undersöka nya sätt att uttrycka dig audiovisuellt.  

Undervisande lärare och kursansvarig är Mamdooh Afdile, lektor i TV och digitala plattformar.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen är huvudsakligen praktisk, men innehåller också en teoretisk del. Studenterna förväntas ge korta presentationer, dela sina veckovisa praktiska uppgifter med varandra samt vara aktiva deltagare i diskussioner. Alla uppgifter är viktiga och förbereder studenterna för det slutliga projektet; att producera en musikvideo som visar vad studenten har lärt dig under kursen.

  Undervisningen är upplagd med teoretisk genomgång måndag eftermiddag samt studentpresentationer på fredagar. Tisdag-torsdag består främst av individuellt arbete eller grupparbete som omfattar läsning och förberedelse av presentation samt olika audiovisuella övningar.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  - Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande

  - 15 hp inom filmfoto eller motsvarande

  - 15 hp inom filmklippning eller motsvarande

  - Engelska 5. 

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom kunskaper inom till exempel musikskapande, koreografi eller regi.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • ​Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
    

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven 

  • ​Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • ​Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet 15 hp inom filmfoto eller motsvarande OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • ​Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet 15 hp inom filmklippning eller motsvarande. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • ​Intyg som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på Engelska 5 eller motsvarande.
    

  3. Personligt brev

  Skriv en motivering till varför du söker kursen, beskriv på vilket sätt du tror att du kan dra nytta av kursen samt hur du själv kan vara en tillgång i gruppens arbete. Inkludera en kort beskrivning av dina tidigare erfarenheter. Ladda upp max en A4-sida (ca 4 000 tecken, inklusive blanksteg).

  4. Arbetsprov

  Ladda upp en-två exempel på ditt konstnärliga arbete i pdf eller film (max 150 mb).

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.

  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval sker i ett första steg baserat på en samlad bedömning av inskickad dokumentation.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift är 157 500 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.