Att utveckla ett konstnärligt forskningsprojekt - fristående kurs
Information
Ansök

Att utveckla ett konstnärligt forskningsprojekt - fristående kurs

Vill du fördjupa, experimentera med, ifrågasätta och utvidga din konstnärliga praktik genom ett forskningsperspektiv?

Att utveckla ett konstnärligt forskningsprojekt är en kurs för dig som är verksam konstnär och som vill utveckla din praktik genom konstnärlig forskning och har planer på att söka forskarutbildning eller forskningsfinansiering.

Kursen ger en introduktion till konstnärlig forskning genom föreläsningar, seminarier och diskussioner, med fokus på utveckling av ditt egna konstnärliga forskningsprojekt.

Målet är att du efter kursen ska kunna färdigställa väl underbyggda och genomförbara forskningsansökningar baserade i din egen praktik.

Kursen ges på distans. Vissa seminarier kommer erbjuda möjlighet till deltagande på plats för de som vill.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen läses på halvtid under vårterminen.

  Kursen består till största delen av eget arbete med att utveckla ditt forskningsprojekt och att sammanställa dess idéer till en ansökan.

  Undervisningen sker i form av seminarier varannan torsdag, och deltagande i forskningspresentationer onsdagar kl 13–16. Därtill kommer eget arbete.

  Kursen ges på distans och seminarierna genomförs online. Vissa seminarier kommer erbjuda möjlighet till deltagande på plats för de som vill.

  Kontaktperson:
  Camilla Damkjaer Mejl: camilla.damkjaer@uniarts.se

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet bestående av

  • Konstnärlig kandidatexamen
  • Engelska 5

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har en välutvecklad konstnärlig praktik som du är beredd att ompröva, och att du är nyfiken på hur du kan utveckla din praktik genom konstnärlig forskning.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar INTE utskrifter från Antagning.se.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven

  • Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande
  • Engelska 5
  • Om du inte har de högskolepoäng som krävs kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  • 3. Ditt cv

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som anser vara relevanta för kursen. Använd pdf.

  4. Intyg som styrker ditt cv
  Du behöver ha arbetsgivarintyg eller liknande som styrker att viktiga delar av din konstnärliga verksamhet som du redovisat i ditt cv stämmer. Intygen ska vara scannade/fotograferade original i färg. Om det är kopior ska de vara vidimerade. Det kan även vara länkar till officiella hemsidor (inte din egen) där det framgår vad du skapat/medverkat i och i vilken funktion. Minst ett och max fem dokument. Om du vill lämna in fler än fem intyg får du lägga ihop dessa i en och samma fil. Använd pdf.

  5. Utvald dokumentation
  Ett till tre exempel på din konstnärliga verksamhet, som du tycker är relevant för kursen. Du kan lämna in text, bild och rörlig bild. Använd följande format: pdf, mp4 och/eller jpg. Max 150MB/fil.

  6. Text
  En text där du svarar på följande frågor:  

  • Hur skulle du kort beskriva din nuvarande konstnärliga verksamhet?
  • Vilken del av din konstnärliga verksamhet är du intresserad av att fördjupa/utveckla/ifrågasätta genom konstnärlig forskning?

  Skriv max 8000 tecken inklusive blanksteg (ca 2 A4). Använd pdf.

  7. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen även studieavgift för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  1. ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  2. dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt cv. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/-n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet baseras på den skriftliga ansökan och du kommer att få besked via mejl i ansökningssystemet Varbi.

  Vi tittar på följande kriterier när vi gör vårt urval:

  • Att du har en väl utvecklad konstnärlig praktik
  • Att du har en tydlig idé om vilken del av din konstnärliga praktik, som du vill utveckla genom forskning
 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 162 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.