Att dramatisera litterära verk - fristående kurs
Information
Ansök

Att dramatisera litterära verk - fristående kurs

Denna kurs riktar sig till scenkonstnärer som vill utveckla sin kunskap om dramatisering inom scenkonst och sin förmåga att dramatisera litterärt material för scen.

Inom kursen utvecklar du din förståelse av dramaturgi och orienterar dig i vad dramatisering kan innebära. Du tar del av och analyserar olika exempel. Inom kursen arbetar du också med ett utvalt litterärt material och undersöker materialets kontext och berättelsevärld, samt hur det  förhåller sig till olika sceniska former. Därefter arbetar du med att dramatisera materialet i olika steg, från synposis till dramatiseringsförslag. Du arbetar i dialog med andra med hur en kan lösa de gestaltningsmässiga frågor som uppstår i arbetet.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen går på halvtid och äger rum på SKH varje tisdag, med eget arbete resten av tiden. Vissa kurstillfällen kan komma att hållas på Zoom.
   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet:

  För studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  120 hp inom konstnärliga ämnen.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har erfarenhet av olika typer av scenkonstnärliga processer och ett intresse för dramatisering.
   

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se 

  OBS! Läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.

  1. Anmäl dig till kursen på
  antagning.se.
  Sista dag för ansökan är 17 oktober 2022. 

  2. Lämna in urvalsdokumentation via antagning.se (enligt instruktioner nedan).  Sista dag att lämna in urvalsdokumentation för att delta i urval: 1 november 2022.

  3. Styrk din behörighet till antagning.se
  Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
  Sista dag att komplettera med behörighetsgivande meriter: 1 november 2022.

   

  Instruktioner för inlämning av urvalsmaterial

  Du behöver ladda upp följande dokument (urvalsmaterial) via antagning.se för att delta i urvalet för den här kursen.

  Dokumenten (urvalsmaterial) ska laddas upp med din ansökan på antagnig.se Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  Sista dag att lämna in urvalsmaterial för att delta i urval:
  1 november 2022.

  Sammanställ en PDF-fil som innehåller följande material:

  1. Dokumentation av ett specifikt konstnärligt projekt som du anser har utvecklat din konstnärliga praktik (t.ex. text, bild, länkar till rörligt material/ljud).

  2. Dina svar på följande frågor (max.1200 ord):

  • Vilka frågor i din konstnärliga praktik har lett till ditt intresse för dramatisering? 
    
  • På vilka sätt har du redan bemött dessa frågor och utvecklat din förståelse för dramatisering?
    
  • Vilka kollegor/ konstnärer/tänkare/metoder/praktiker/idéer har inspirerat dig i dina tankar kring dessa frågor och hur?


  Totalt får pdf-filen maximalt omfatta 5 A4-sidor. Namnge filen ”Scenkonst urvalsmaterial ditt namn”.


  Övriga viktiga datum

  • 1 november 2022 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
    
  • 9 december 2022 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
    
  • 19 december 2022 - Sista svarsdag.

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen görs ett urval utifrån SKH:s urvalskriterier på avancerad nivå:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.

  2. Den sökandes gestaltande förmåga.

  3. Den sökandes förmåga att reflektera över det egna och andras konstnärliga uttryck.

  Bedömningen görs utifrån det material du har skickat in.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 162 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.