Animation i en museikontext - fristående kurs
Information
Ansök

Animation i en museikontext - fristående kurs

Gillar du att animera och vill jobba med museum eller utställningar  så är det här en kurs för dig. Kursen syftar till att vara så nära ett riktigt projekt med en kund/beställare som möjligt, men med stöd hela vägen i planering, produktion och leverans.

I kursen genomför du och de andra studenterna ett projekt där ni tillsammans skapar ett antal animationer till en utställning om vikingatiden och fornnordisk mytologi i samarbete med Historiska museet.

Kursen ger dig möjlighet att lära dig att använda animation som kommunikationsmedel och konstnärligt uttryck i en museikontext. Hur du använder animation för att berätta för besökarna om innehållet i utställningen på ett konstnärligt och engagerande sätt.

Meningen är att du ska få erfarenhet, kunskap och förståelse att jobba i ett professionellt sammanhang.

Kursansvarig lärare är Kalle Sandzén, lektor i berättande animerad film.

 • Läs mer om utbildningen

  Kursinnehåll:

  Workshops i animationstekniker.
  Att berätta med animation.
  Animationen som mediums speciella förutsättningar och förmågor.
  Kurs i Adobe After Effects.
  Planeringsverktyg för animation som storyboard och animatic.
  Presentation av idéer för kund.
  Projektplanering för animation.
  Animationshistoria - inspiration.
  Animation i en utställningsmiljö.
  Jobba konstnärligt och kommunikativt med ett kund- och besökarperspektiv.
  Workshop i olika animationstekniker.

  Historiska museet ska introducera en ny utställning år 2020 om vikingar. I den nya utställningen vill museet berätta mer om hur det var att vara människa under vikingatiden, hur det var att leva, dö, äta, odla, sova, älska, hata, resa eller stanna kvar.

  Det finns en schablonartad bild på vikingar framförallt i populärkultur. Museet och formgivarna till utställningen vill gärna se nya och olika konstnärliga uttryck på animationer som kan lyfta berättelser, lägga till nya perspektiv och väcka intresse hos besökare.

  Vi kommer gemensamt att göra ett projekt i form av delar av utställningsmontrar i samarbete med Historiska museet i Stockholm. Vi jobbar med utställningsdesigner och ansvariga på Historiska museet.

  Animationen kan göras i SKH:s animationsstudios och med SKH:s utrustning som kameror, samt färdigställas på datorer och mjukvaror som finns i SKH:s lokaler.

  Om museet beslutar att använda verk producerade av studenter i kursen utgår visningsersättning enligt standardpraxis.

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och handledning.

  Kursen kommer att gå på onsdagar dagtid och varannan torsdag dagtid, samt hemuppgifter. 

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå.

  Särskild behörighet: 60 hp inom huvudområdet Scen och media.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har grundläggande kunskap om animation och gjort animation förut samt har kunskaper i Adobe After Effects.

  Dessutom är kunskap inom filmberättande, illustration, grafisk form och fotokunskaper värdefulla förkunskaper.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn
    

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
    
  2. Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet 60 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande. 

  OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  3. Personligt brev

  Skriv en motivering till varför du söker kursen och berätta lite om dig själv, max en A4-sida (ca 4 000 tecken, inklusive blanksteg).

  4. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. Bifoga signerad dokumentation för att styrka ditt cv i form av t.ex. arbetsgivarintyg och rekommendationsbrev.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked om sin behörighet via antagningssystemet.

  Efter bedömning av behörighet sker ett eventuellt urval baserat på en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Vid behov genomförs intervjuer i ett andra skede. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 157 500 SEK för student från tredje land.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.