Allomslutande och relationella praktiker - fristående kurs
Information
Ansök

Allomslutande och relationella praktiker - fristående kurs

Allomslutande och relationella praktiker ger en teoretisk och praktisk introduktion till situationsspecifik och deltagandebaserad scenkonst. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom scenkonst, oavsett konstnärlig disciplin.

Hur kan vi använda oss av konkreta faktorer som plats, tid och social kontakt i den samtida scenkonsten? Vilka praktiska och etiska frågor ställs vi inför i situationsspecifik och deltagandebaserad scenkonst? 

Genom diskussioner och praktiskt arbete identifierar vi praktiska metoder och etiska utmaningar. 

Tillsammans undersöker vi tekniker för att konstruera allomslutande rumsligheter, plastiska förlopp och relationella publikmöten. Som student utforskar du praktiska tekniker för att ta medvetna och aktiva val i förhållande till konstnärliga intentioner och etiska avväganden. Studierna sker i relation till ditt eget konstnärliga arbete.

Studier under Corona.

Foto: Patriez van der Wens

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen inleds med en teoretisk genomgång samt gemensam diskussion om tongivande begrepp och tekniker inom deltagandebaserad och allomslutande scenkonst. Diskussionerna varvas med praktiska moment.

  Sedan arbetar du med att konkret prova en eller flera av teknikerna i relation till din egen konstnärliga praktik. Du får individuell handledning och redovisar den praktiska uppgiften för dina medstudenter.

  Kursen introducerar och tillämpar ett särskilt reflektionsformat med fokus på dina egna frågeställningar kring arbetet.

  Kursledare:

  Linn Hilda Lamberg är doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola, institutionen för scenkonst, och bedriver forskningsprojektet ”The vulnerable director”. Dessförinnan har Linn Hilda varit knuten till institutionen för dans i egenskap av lektor och kursledare. Linn Hilda är regissör/scenograf med huvudsaklig fokus på platsspecifika och allomslutande format och är - tillsammans med Jens Nielsen och Tomas Rajnai - konstnärlig ledare för O (tidigare Poste Restante och Osynliga Teatern).

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt särskild behörighet i form av 30 hp inom konstnärliga ämnen eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har en egen etablerad konstnärlig praktik.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex: cv_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet

  • 30 hp inom konstnärliga ämnen
  • Om du inte har de högskolepoäng som krävs kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  3. En text
  En kort text där du svarar på följande två frågor:

  1. Hur relaterar kursens tema till din konstnärliga verksamhet?
  2. Vad i din egen verksamhet önskar du utveckla eller reflektera kring under kursen?

  Skriv max  4000 tecken inklusive blanksteg (ca 1 A4). Använd pdf.

  4. Ditt cv
  Redovisa dina tidigare erfarenheter från utbildning, yrkesliv och annat som du tycker är relevant för kursen. Använd pdf.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)
  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen, även studieavgift, för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt cv. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/-n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så gör vi ett urval baserat på inkomna ansökningshandlingar. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 81 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.