Allomslutande och relationella praktiker - fristående kurs
Information
Ansök

Allomslutande och relationella praktiker - fristående kurs

Allomslutande och relationella praktiker ger en teoretisk och praktisk introduktion till situationsspecifik och deltagandebaserad scenkonst. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom scenkonst, oavsett konstnärlig disciplin.

Hur kan vi använda oss av konkreta faktorer som plats, tid och social kontakt i den samtida scenkonsten? Vilka praktiska och etiska frågor ställs vi inför i situationsspecifik och deltagandebaserad scenkonst? 

Genom diskussioner och praktiskt arbete identifierar vi praktiska metoder och etiska utmaningar. 

Tillsammans undersöker vi tekniker för att konstruera allomslutande rumsligheter, plastiska förlopp och relationella publikmöten. Som student utforskar du praktiska tekniker för att ta medvetna och aktiva val i förhållande till konstnärliga intentioner och etiska avväganden. Studierna sker i relation till ditt eget konstnärliga arbete.

Foto: Patriez van der Wens

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen inleds med en teoretisk genomgång samt gemensam diskussion om tongivande begrepp och tekniker inom deltagandebaserad och allomslutande scenkonst. Diskussionerna varvas med praktiska moment.

  Sedan arbetar du med att konkret prova en eller flera av teknikerna i relation till din egen konstnärliga praktik. Du får individuell handledning och redovisar den praktiska uppgiften för dina medstudenter.

  Kursen introducerar och tillämpar ett särskilt reflektionsformat med fokus på dina egna frågeställningar kring arbetet.

  Kursledare:

  Linn Hilda Lamberg är doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola, institutionen för scenkonst, och bedriver forskningsprojektet ”The vulnerable director”. Dessförinnan har Linn Hilda varit knuten till institutionen för dans i egenskap av lektor och kursledare. Linn Hilda är regissör/scenograf med huvudsaklig fokus på platsspecifika och allomslutande format och är - tillsammans med Jens Nielsen och Tomas Rajnai - konstnärlig ledare för O (tidigare Poste Restante och Osynliga Teatern).

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6.

  Särskild behörighet: 30 hp inom konstnärliga ämnen eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har en egen etablerad konstnärlig praktik.

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Ansök till kursen via antagning.se

  Du ansöker till kursen via antagning.se, HÄR.

  Sista ansökningsdag: 19 april 2022

  Urvalsunderlag att lämna in till denna kurs

  OBS! 

  Nedan underlag för urval ska laddas upp i din ansökan på antagning.se 

  (Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar)

  1. En text
  En kort text där du svarar på följande två frågor:

  1. Hur relaterar kursens tema till din konstnärliga verksamhet?
  2. Vad i din egen verksamhet önskar du utveckla eller reflektera kring under kursen?


  Skriv max  4000 tecken inklusive blanksteg (ca 1 A4). Använd pdf och benämn pdf-filen "text DITT NAMN".

  2. Ditt cv
  Redovisa dina tidigare erfarenheter från utbildning, yrkesliv och annat som du tycker är relevant för kursen. Använd pdf benämn pdf-filen "CV DITT NAMN".

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  •  Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
    
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
    
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så gör vi ett urval baserat på inkomna ansökningshandlingar. 

  Urvalet baseras på den skriftliga ansökan. Vi tittar på följande kriterier när vi gör vårt urval:

  1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.

  2.Den sökandes gestaltande förmåga.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för kursen är 81 000 SEK för studenter från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.