3D-animation - fristående kurs
Information
Ansök

3D-animation - fristående kurs

Kan du animera men vill utöka ditt arbetsfält med 3D-animation? Kursen 3D-animation är för dig som kan animation men ännu inte har lärt dig animera i 3D-datorprogram.

Kursen 3D-animation syftar till att du som kan traditionell animation som t.ex. tecknad animation, dockanimation eller stop-motionanimation ska lära dig 3D-animation. Tanken är att du ska överföra ditt animationskunnande till 3D-datorprogram och därmed öka möjligheterna för kreativt och kommersiellt arbete.

Kursen är alltså inte en kurs i generell 3D-grafik och att skapa filmer från grunden i 3D-program. Vi begränsar oss till att använda färdiga så kallade riggar eller skelett och lära oss de delar av program som behövs för själva animationsdelen.

Huvudfokus kommer att läggas vid animation av karaktärer och föremål av olika slag, så att du skulle kunna ingå i ett team som animatör vid exempelvis animerad filmproduktion, reklamfilm och datorspelsproduktion. Vi kommer att beröra andra delar av 3D-programmet för att kunna få ut enkla filmer av våra animationer och grundläggande modelleringsverktyg. Vi kommer också att behandla hur traditionella animationsprinciper fungerar i 3D-animationsmediet.

Kursansvarig lärare är Kalle Sandzén, lektor i berättande animerad film.

 • Läs mer om utbildningen

  Målet är att du ska lära sig att animera i 3D-program, förstå förutsättningar för animation i 3D, och kunna visa upp dina 3D-animationskunskaper i rörliga exempel efter kursens slut.

  Kursen ges på halvfart i 10 veckor, undervisning är på måndagar heldag och ungefär varannan onsdagsförmiddag. Det ingår även egna hemuppgifter.

  Kursinnehåll:
  Inferface 3D program
  Grundläggande modellering
  Grundläggande ljussättning och rendering
  Grundläggande animation
  Grundläggande riggning
  Enkel animation av objekt i 3D
  Animera med graf
  Olika 3D-program
  Animation av befintlig rigg
  Läppsynk och ansiktsanimation med morphtargets
  Läppsynk och ansiktsanimation med skelett
  Fyrbent karaktärsanimation
  Film-referens till 3D-animation
  Övning 3D-animation till ljud
  Animationsprincipernas förutsättningar i 3D-animation
  Övning göra en 3D animations-reel
  Studiebesök på produktionsbolag.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå.


  Särskild behörighet:

  • 60 hp inom huvudområdet Scen och media.
  • Dokumenterad erfarenhet av arbete med 2D-animation och stop-motion animation.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom någon form av karaktärsanimation, tecknad, digital 2D, dockanimation, stop-motionanimation eller kunskaper om Disneys animationsprinciper.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida. Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn
    

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
    
  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven
  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet 60 hp inom huvudområdet Scen och media. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se. Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  • ​Ladda upp dokumentation som styrker att du uppfyller det särskilda behörighetskravet dokumenterad erfarenhet av arbete med 2D-animation och stop-motion animation. Dokumentationen kan till exempel bestå av kursintyg från någon animationskurs, arbetsgivarintyg/kontrakt/avtal om du har yrkeserfarenhet eller två olika arbetsprover (film och rollbeskrivning - se nr. 4 nedan).
  3. Personligt brev

  Skriv en motivering till varför du söker kursen och berättar lite om dig själv, max en A4-sida (ca 4 000 tecken, inklusive blanksteg).

  4. Arbetsprov

  Ladda upp en-två animation/er i något av formaten m4p, .mov eller .avi (max 150 MB). Maxlängd 5 min. Ladda också upp en kort beskrivning i av din roll animationen.

  Du ska i arbetsprovet visa vilka kunskaper i animation som du redan behärskar, som du kan ta vidare in i 3D-mediet. Försök att i arbetsprovet visa kunskap om rörelse och animation oavsett visuell stil. Bedömningen av dina animationskunskaper görs oavsett teknik och du behöver inte på något sätt visa hur mycket 3D du redan kan.

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  • Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:
  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla som sökt kursen kommer att få ett besked om sin behörighet via antagningssystemet.

  Efter bedömning av behörighet sker ett eventuellt urval baserat på en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Vid behov genomförs intervjuer i ett andra skede. 

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift är 78 750 SEK för student från tredjeland.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.