Dans, media och mediering - fristående kurs
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Dans, media och mediering - fristående kurs.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med dans och koreografi specifikt för kamera

I kursen får du möjlighet att, i ett koreografiskt projekt, utforska dans och koreografi specifikt för kamera. Kursen kommer att omfatta filmvisningar, arbete med enkel inspelnings- och redigeringsteknik, arbete med film som media och praktiskt arbete individuellt och i grupp. Kursen ges tillsammans med studenterna på Ämneslärarprogrammet i dans.

Hitta fler kurser inom danspedagogik.

 

 • Läs mer om utbildningen

  Kursansvarig: Beata Alving

  Schema VT 2020

  Kursen pågår från vecka 4 till och med onsdag i vecka 8.

  Lärarledda lektioner kommer i första hand ligga på  måndagar och fredagar, däremellan är det eget arbete. Vecka 8 kommer praktiska examinationer genomföras.

   

  Vecka 4

  Måndag            9.00-12.15

  Tisdag                13.30 – 17.00

  Onsdag             13.30 – 17.00

  Torsdag             9.00 – 12.15

  Fredag               9.00 – 17.00

   

  Vecka 5 - 7

  Måndag            9.00 -17.00

  Tisdag                13.30 – 17.00

  Onsdag             13.30 -17.00

  Torsdag             9.00 -12. 15

  Fredag               9.00 -17.00     

   

  Vecka 8

  Mån-ons           13.30 -17.00

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på grundnivå (inklusive Engelska 6) samt

  Särskild behörighet

  • Minst 60 hp inom dans eller motsvarande

 • Värdefulla förkunskaper

  Intresse för film, koreografi och hur filmmediet kan användas didaktiskt i dansundervisning.

 • Så här söker du

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Behörighet

  Längre ner finns behörighetskraven för kursen. Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • Ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • Dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  • Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet:

  • Minst 60 hp inom dans eller motsvarande. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.
  • Om du inte har 60 hp inom dans kan du ansöka om reell kompetens

   

  Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen

  • Motiveringsbrev
  • Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än antal platser sker ett urval. Urvalet görs genom en samlad bedömning av inskickade meriter.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Studieavgift för studenter från tredjeland: 46 500 SEK