Intervju med Ole Aleksander Bang

Ole Aleksander Bang är student på masterprogrammet i opera med inriktning sång.
Vilken utbildning går du på SKH?

Jag läser andra året på masterprogrammet i opera med inriktning sång på Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola.

Varför valde du denna utbildning? 

Jag sökte mig hit för att få möjlighet att utveckla den tekniska, hantverksmässiga och konstnärliga kompetens som krävs för att vara yrkesverksam operasångare idag. Jag tycker att Operahögskolan erbjuder en utbildning av internationellt hög standard.

Berätta något som du vill lyfta fram om din utbildning.

Jag uppskattar balansen mellan lärarledd undervisning och självstudier ger dig som masterstudent den frihet och det ansvar du behöver för att utforma din utbildning åt det håll du önskar.