Intervju med Kajsa Palmér

Kajsa Palmér är student på kandidatprogrammet i opera med inriktning sång.
Vilken utbildning går du på SKH? 

Jag går andra året på kandidatprogrammet i opera med inriktning sång på Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola.

Varför valde du denna utbildning?

Jag har tidigare studerat på flertalet skolor, däribland Kungl. Musikhögskolan och på kammarmusikprogrammet i Västerås, så jag har ganska mycket kött på benen, vilket jag tror är bra när en ska gå en så inriktad utbildning som den jag nu går på Operahögskolan. Jag sökte denna utbildning just för dess inriktning och mer sceniska karaktär.

Berätta något som du vill lyfta fram om din utbildning.

Vi har mycket schemalagda lektioner och inte så oväntat mycket praktisk undervisning i form av sånglektioner, rörelse och musikdramatisk gestaltning. Även om operans värld utifrån kan ses som individuell och högst seriös ingår mycket lek och gemenskap både i undervisningen och mellan lektioner. 

Har du några råd till den som funderar på att söka till SKH?

Jag tror det är bra att ha en stadig grund att stå på, att veta vad man vill med sitt artisteri. Detta för att kunna få ut så mycket som möjligt av sin utbildning.