Studentintervju

Gry Tingskog läser på kandidatprogrammet i dans.

Efter ditt första år på kandidatprogrammet i dans - har utbildningen uppfyllt dina förväntningar hittills?
Ja och nej. Som jag fick känslan av under audition är DOCH den trygga miljö i vilken jag kan praktisera, realisera och positionera mina intressen. På andra sätt är det inte alls vad jag förväntade mig. Om en utbildning är vad en förväntar sig att den ska vara på förhand så kan en nog inte lära sig något nytt. Jag har mer komplexa och kontextualiserade relationer till mina perspektiv, kunskaper, intressen och preferenser nu. Varje workshop producerar en kropp, när vi byter praktik byter jag även vilken kropp det är jag jobbar med. Sen har jag en palett av kroppar tillgängliga. Känns även viktigt att nämna essensen av processen från att önska sig tillhöra en utbildning som DOCH (konstnärliga utbildningar romantiseras ofta) till att det blir verklighet och vardag. Det är studier. Roliga studier.

Vad kommer ni göra under de två år som är kvar?
Sista årets stora projekt är ett konstnärligt kandidatarbete samt avslutningsföreställningar. Runt det fortgår praktik i form av workshops, klasser, föreläsningar samt seminarier.

Vad har du för bakgrund?
Jag hobbydansade fram till gymnasiet, då jag började ett gymnasium med dansinriktning och kompletterade med kvällskurser. Främst nutida praktiker och improvisation men även jazz och balett. Efter studenten gick jag en ettårig nutida förberedande heltidsutbildning i Köpenhamn. Därefter började jag på DOCH.

Vad tänker du om livet efter examen?
Att jag är tacksam för dessa tre år av att utforska och lära, kravlöst från att producera kapital. Det ska bli spännande att pröva mig fram genom intressen och marknad. Framförallt känns det spännande och som att jag under min tid här tillskansat mig de verktyg och den beredning som jag behöver för att kunna navigera inom frilansscenen, vilket är vad jag vill göra.

Få reda på mer om kandidatprogrammet i dans.