Om utvecklingen av den nya magistern

Anna Lindal, prefekt för institutionen för opera, berättar om utvecklingen av det nya magisterprogrammet i opera med inriktning sång.

anna_lindal_300.jpg

 

Vad är det för skillnad mellan det nya magisterprogrammet i opera med inriktning sång och det tidigare magisterprogrammet?

Det nya magisterprogrammet är skapat för att studenterna ska kunna arbeta med ett eget projekt under studietiden. Projektet ger dem möjlighet att utveckla och fördjupa sin musikdramatiska gestaltningsförmåga utifrån sina egna konstnärliga behov. Det kan till exempel vara en rollstudie, en frågeställning kring rösten eller någon speciell repertoar som de vill arbeta koncentrerat på. Allt sker under handledning av Operahögskolans professorer och lektorer. Dessutom kommer studenterna i det nya programmet möta och utbyta erfarenheter med forskare, doktorander och andra master- och magisterstudenter inom SKH för att inspireras i arbetet med det egna projektet.

Varför har ni bestämt er för att göra förändringen?

Vi har aldrig haft något magisterprogram för operasångare förut. Den 2-åriga mastern är för tillfället pausad delvis för att den liknade kandidatutbildningen för mycket och inte var tillräckligt tydlig med att ge studenterna en möjlighet till individuella undersökande studier. Genom det egna projektet får varje student en chans att under kvalificerad handledning grundligt ta tag i det egna konstnärliga arbetet som operasångare och arbeta med sin egen frågeställning/utmaning.

Vilka är anledningarna till att starta det här nya programmet?

Operahögskolan vill bidra till att utveckla operautbildningen på avancerad nivå så att den blir intressant och användbar för självständiga operasångare som redan befinner sig ute i yrkeslivet. Sångare som önskar återkomma till högskolestudier under en period med mer specifika individuella behov som inte främst handlar om färdighetsträning (något som man naturligtvis som operasångare håller på med hela sitt yrkesliv) men som får möjlighet att utveckla och fördjupa speciella delar av sin konstnärliga och artistiska profil.

Något som man upptäcker att man vill arbeta mer med och inte får utlopp, möjlighet eller tid för att göra i professionella sammanhang. Något som också kan bidra till att man uppnår större självständighet och integritet i professionella sammanhang. Vi ser att detta ännu inte är etablerat som ett attraktivt alternativ för kvalificerade operasångare som vill utveckla sina konstnärskap i ett fördjupat individuellt arbete. Vi anser att det bör vara mer möjligt att etablera ett sådant alternativ inom ramen för en ettårig magisterutbildning om man är verksam som operasångare eftersom en tvåårig utbildning kan ge större avbräck i en pågående karriär.