Termins- och öppettider

Här hittar du termins- och öppettider för innevarande och kommande läsår.

Terminstider

Terminstider läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020: 31 augusti–17 januari 2021
Vårterminen 2021: 18 januari–6 juni
Sommartermin 2021: 7 juni–29 augusti

Terminstider läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021: 30 augusti–16 januari 2022
Vårterminen 2022: 17 januari–5 juni
Sommartermin 2022: 6 juni–28 augusti

Terminstider läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022: 29 augusti–15 januari 2023
Vårterminen 2023: 16 januari–4 juni
Sommartermin 2023: 5 juni–27 augusti

Terminstider läsåret 2023/2024

Hösttermin 2023: 28 augusti–14 januari 2024

Öppettider

Med anledning av det rådande smittskyddsläget är SKH:s lokaler endast öppna för SKH:s studenter och personal.

Är du student på SKH? Information om öppettider hittar du här på intranätet.