Studier under corona

All undervisning på SKH som inte kräver närvaro på plats, bedrivs under vårterminen digitalt. Detta med anledning av det rådande smittskyddsläget på grund av coronapandemin och ansvariga myndigheters rekommendationer.

På grund av den fortsatta osäkerheten kan även sommarens och höstens kurser komma att ges digitalt.

Läs mer om hur SKH hanterar corona