Studiemedel

Våra utbildningsprogram och fristående kurser om minst tre veckor ger dig behörighet att ansöka om studiemedel från CSN.

Information om studiemedel och ansökningsblanketter med mera hittar du på www.csn.se.