Studera med funktionsvariation

På Stockholms konstnärliga högskola har du som student möjlighet att få kompenserande pedagogiskt stöd om du har en funktionsvariation som påverkar dina studier, exempelvis om du har dyslexi.
Funktionsvariation-Foto-Einar-Kling-Odencrants_1500x800.jpg
Foto: Einar Kling-Odencrants

 

En förutsättning för att få kompenserande pedagogiskt stöd är att du genom intyg, utredning eller motsvarande kan styrka behovet av stöd. På varje högskola finns en samordnare som erbjuder individuella samtal och stöd. Kontakta oss för att få veta mer.