Operahögskolans studentkår

Operahögskolans studentkår representerar studenter på Institutionen för opera.
Studentkåren_OHS_Martin_Hellström_1100x620.jpg
Ping, Pang, Pong från Turandot. Foto: Patrik Sörling
 

Operahögskolans studentkårs arbete leds av en styrelse som består av åtta ledamöter, valda av skolans studenter. Kårens och kårstyrelsens främsta uppdrag är att värna om studentinflytandet på institutionen för opera och se till att studenternas rättigheter skyddas och upprätthålls.

Varje år väljer kåren representanter till skolans olika beslutande organ och nämnder, och alla studenter som är anslutna har möjlighet att själva kandidera, eller nominera andra till de olika posterna. Studentrepresentationen är en lagstadgad rättighet och mycket viktig både för alla som studerar på SKH och för skolans ledning, som är beroende av den kontakt med studenterna som representationen innebär.

Kåren är studenternas samlade röst och den som är aktiv i kåren har goda möjligheter att påverka sin studiesituation.

Förutom att se till att studentinflytandet fungerar som det ska, har kåren och dess styrelse också en viktig social funktion. Det handlar om att finansiera och, tillsammans med skolans studenter, arrangera resor, fester och konserter för alla studenter på skolan. En stor del av kårens arrangemang finansieras av "kårgig", stora eller små engagemang av kårens medlemmar där inkomsterna går till kårkassan.

Kåren genomför evenemang

Söker ditt företag efter en annorlunda underhållning på festen? Fyller någon år och skulle önska en operasångare som förgyller dagen eller ska ni helt enkelt göra en konsert? Kåren Opera har genomfört en uppsjö av olika evenemang och står redo för era önskemål.

Tidigare samarbetspartners har bland annat varit: Confidencen, KTH, SU, Kulturföreningen Mekens Vänner

För mer information om evenemang, mejla operagig.skh@gmail.com 

E-post

studentkaren.opera@uniarts.se

Styrelse

Ordförande: Vilma Skäryd 
Vice ordförande: Amanda Liljefors
Kassör: Richard Lindström 
Vicekassör: Hans Klareskog
Sekreterare: Alice Störholt 
Ledamöter: Linda Evers, Tilde Rödland, Agnes Wästfelt 

Postgiro: 94 54 89 - 3


Operahögskolans studentkår logotyp.png