Kåren Stockholms dramatiska högskola

Studentkåren_Foto-Per-Bolkert_1100x620.jpgUr redovisningen Kostym i förvandling. Foto: Per Bolkert

Vi verkar för att främja studenternas röst och för att skapa en stark gemenskap mellan studenterna genom att t.ex. hjälpa till att ordna föreläsningar, föreningar, pubar, fester eller andra event. Vårt syfte är att bevaka och främja studenternas intresse och angelägenheter samt representera dem i alla frågor som rör studentlivet inklusive utbildning, utveckling, arbetsmiljö, likabehandling och studiesociala frågor. Vi är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening och för oss är det viktigt att alla studenter har en trygg skolgång och känner att de kan påverka sin tillvaro. Tveka inte att ta kontakt med oss. Vi kan föra din talan som student och du kan alltid vara anonym genom oss.

Du når oss lättast via mejl på karen.stdh@uniarts.se. Det kan gälla allt från att skapa en förening, ordna fest till att du har klagomål på din skolmiljö eller lärare. Vi är här för dig!

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen väljs in två gånger per läsår under årsmötet på våren och det extrainsatta årsmötet på hösten. Alla studenter som studerar vid institutionerna för Film och media, Scenkonst och Skådespeleri har möjlighet att gå med i styrelsen. Det finns ett begränsat antal platser där vi prioriterar att fördela rollerna så de representerar alla institutionerna så gott som möjligt.

Styrelsen består för närvarande av följande studenter:

Ordförande: Alexander Charlamov
Vice ordförande: Isabella Karlström
Kassör: Tove Myrne Widfors
Vice kassör: Anna Jonsson Björck
Sekreterare: Hawa Sanneh
Medlemsansvarig: Oliver Andersson
Tillsättare: Sara Arrhusius
Ledamot: Karu Wallin
Ledamot: Oskar Karmskog
Suppleant: Mille Bostedt
Suppleant: Yari Stilo, suppleant
Suppleant: Ylva Norlin, suppleant
Suppleant: Jonas Georgsson, suppleant
Suppleant: Toni Botwid, suppleant

Styrelsen har möte varannan vecka och var fjärde vecka träffar vi prefekterna och framför studenternas synpunkter. Vi har också kontakt med SKH:s ledning och en representant i högskolestyrelsen samt återkommande möten med de andra kårstyrelserna på DOCH och Opera i vår samtalsgrupp SASU (SKH assembled student unions).

Medlemskap i kåren

För att gå med i kåren Stockholms dramatiska högskola behöver du vara student på SKH inom någon av institutionerna Film och media, Scenkonst eller Skådespeleri. Som medlem i kåren bidrar du till styrelsens arbete. Vi är ingen vinstdrivande organisation utan syftet är att pengarna ska gå tillbaka till studenterna. T.ex. kan din klass ansöka om kick-offbidrag eller examensbidrag från oss, där ni som klass kan hitta på en aktivitet. Håll utkik i mejlen för mer information. Som kårmedlem får du dessutom alltid gratis inträde på alla våra event och andra förmåner i samband med dessa.

Att bli medlem kostar 100 kr per läsår. Du betalar genom att swisha. Var noga med att uppge ditt personnummer som meddelande i swishen. Numret du swishar till är 123 357 96 12. Om du inte har möjlighet att betala via swish går det bra att mejla oss så löser vi det på annat sätt. Observera också att alla våra event endast använder swish som betalningsmetod.

Bostadskön vid SSSB

Du har även möjlighet att stå i SSSB:s (Stiftelsen Stockholms studentbostäder) bostadskö genom ditt medlemskap i kåren. Du behöver då studera minst 15 hp i 50% takt. Du registrerar dig som sökande genom att själv registrera dig på SSSB:s hemsida. Vi uppdaterar medlemsregistret så ofta vi kan men påminn gärna oss om du tycker att det dröjer.

Mecenatkort

Mecenatkortet har inget med kåren eller kårmedlemskapet att göra, vi ansvarar därför inte för anmälningarna till Mecenat utan du behöver själv registrera dig på Mecenats hemsida om det inte går automatiskt när du börjar studera. Du kan behöva bifoga ett registreringsintyg som du enkelt hämtar på www.student.ladok.se/student/loggain där du loggar in med din skolmejl.