Dramatiska kåren

Dramatiska kåren representerar studenter på institutionerna för Film och media, Scenkonst och Skådespeleri.
Studentkåren_Foto-Per-Bolkert_1100x620.jpg
Ur redovisningen Kostym i förvandling. Foto: Per Bolkert


Dramatiska Kåren vid Stockholms Konstnärliga Högskola verkar för att främja studenternas röst och för att skapa en stark gemenskap på skolan – vilket kan ske genom att t.ex. hjälpa till att ordna föreläsningar, föreningar, pubar, fester eller andra event. Vårt syfte är att bevaka och främja studenternas intressen och angelägenheter samt representera dem i alla frågor som rör studentlivet inklusive utbildning, utveckling, arbetsmiljö, likabehandling och studiesociala frågor, stora som små. Vi ansvarar för att det finns studentrepresentanter i de olika organ och utskott som formar skolans verksamhet.

Vi är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening och för oss är det viktigt att alla studenter har en trygg skolgång och känner att de kan påverka sin tillvaro. Tveka inte att ta kontakt med oss. Vi kan föra din talan som student och du kan alltid vara anonym genom oss.

Du når oss lättast via mejl på dramatiskakaren@uniarts.se. Det kan gälla allt från att skapa en förening, ordna fest till att du har klagomål på din skolmiljö eller lärare. Vi är här för dig!

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen ansvarar för den dagliga driften av Kårens verksamhet. Den väljs in två gånger per läsår under årsmötet på våren samt det extrainsatta årsmötet på hösten. Rätt att ställa upp som kandidat till att väljas in i kårstyrelsen har alla kårmedlemmar. I styrelsen finns ett begränsat antal platser där vi prioriterar att fördela rollerna så de representerar alla institutioner och årskullar så jämnt som möjligt.

Styrelsen består för närvarande av följande studenter:

Ordförande: Idah Sanderson
Vice ordförande: Vitalia Hansson
Kassör: Isi Malmgren Dos Santos
Vice kassör: Johan Escher
Sekreterare: Kajsa-Sara Hogenlid
Medlemsansvarig: -
Tillsättare: -
Ledamöter: Björn Sahlin
Suppleant: Johan Escher

Styrelsen har möte varannan vecka och månatliga möten med institutionernas prefekter för att direkt framföra synpunkter och frågor från skolans studenter. Vi representerar också skolans studenter i viktiga organ som t.ex. SKH:s ledningsgrupp och Högskolestyrelsen. Dessutom håller vi kontakten med de andra två kårerna på skolan, STUDOCH och Operahögskolans studentkår genom samtalsgruppen SASU (SKH Assembled Student Unions), vilken sammanträder en gång i månaden.

E-post

dramatiskakaren@uniarts.se

Medlemskap i kåren

För att gå med i Dramatiska kåren behöver du vara inskriven som student på SKH inom någon av institutionerna Film och mediaScenkonst eller Skådespeleri, eller ha varit inskriven som student vid dessa i nära tid men för närvarande studera vid någon annan av SKH:s institutioner.

Som medlem i kåren bidrar du till styrelsens arbete. Vi är ingen vinstdrivande organisation utan syftet är att pengarna ska gå tillbaka till studenterna. T.ex. kan din klass ansöka om kick-offbidrag eller examensbidrag från oss, där ni som klass kan hitta på en aktivitet. Håll utkik i mejlen för mer information. Som kårmedlem får du dessutom alltid gratis inträde på alla våra event och andra förmåner i samband med dessa.

Att bli medlem kostar 99 kr per läsår. Avgiften betalas in genom Swish. Var noga med att uppge ditt personnummer som meddelande i swishen. Numret du swishar till är 123 357 96 12. Om du inte har möjlighet att betala via Swish, till exempel för att du inte har ett svenskt personnummer, så går det bra att mejla oss för att lösa det hela på annat sätt. Observera också att alla våra event endast använder swish som betalningsmetod.

Bostadskön vid SSSB

Du har även möjlighet att stå i SSSB:s (Stiftelsen Stockholms studentbostäder) bostadskö genom ditt medlemskap i kåren. Du behöver då studera minst 15 hp i 50% takt. Du registrerar dig som sökande genom att själv registrera dig på SSSB:s hemsida. Vi uppdaterar medlemsregistret så ofta vi kan men påminn gärna oss om du tycker att det dröjer.

Mecenatkort

Mecenatkortet har inget med kåren eller kårmedlemskapet att göra, vi ansvarar därför inte för anmälningarna till Mecenat utan du behöver själv registrera dig på Mecenats hemsida om det inte går automatiskt när du börjar studera. Du kan behöva bifoga ett registreringsintyg som du enkelt hämtar på www.student.ladok.se/student/loggain där du loggar in med din skolmejl.