Studentkårer på SKH

De tre studentkårerna på SKH är politiskt och religiöst obundna, ideella föreningar vars huvudsakliga syfte är att bevaka och främja studenternas intressen och angelägenheter samt representera dem i alla frågor som rör studentlivet, inklusive utbildning, utveckling, arbetsmiljö, likabehandling och studiesociala frågor.

X_Unga-Klara_Foto_Marguerite_Seger_Scen_1100x620.jpg

Genom kåren kan du som student vara med att påverka din utbildning och högskolans inriktning. Kårerna erbjuder också forum för sociala aktiviteter, debatter och fester.

På SKH finns tre olika studentkårer:

Dramatiska kåren – representerar studenter inom Film och media, Scenkonst och Skådespeleri.

Kåren SUDPAC – representerar studenter inom Dans, Danspedagogik och Cirkus.

Operahögskolans studentkår – representerar studenter inom Opera.

Läs mer om kårernas arbete och hur du blir medlem på deras respektive sidor.