Service och hälsa

Här hittar du information om studentkåren, studentservice och hur vi arbetar med lika villkor (funktionsvariationer, trakasserier och aktiva åtgärder).

Studentkåren och studentservice

SKH har trestudentkårer som är fristående ideella föreningar. SKH:s förenade studentkårer (ett samarbetsorgan för de lokala studentkårerna) har som främsta uppgift att bevaka studenternas intressen, främja studentinflytandet samt representera studenterna i högskolestyrelsen och lärosätets övergripande organ. SKH lägger stor vikt vid att studenterna är med och påverkar högskolans utveckling. Kontakta kåren på student.unions@uniarts.se.

Behöver du studentbostad?

Gå med i studentkåren så har du chans att få en bostad hos stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB).

Läs mer: sssb.se

Student- och Mecenatkort

Det finns två olika kort som fungerar som rabatt- och förmånskort och student-id för dig som studerar vid universitet eller högskola i Sverige: Studentkortet och Mecenatkortet. Korten ger dig olika rabatter och förmåner hos ett antal företag över hela landet.

Har du studiemedel från CSN behöver du inget intyg för att få Mecenatkortet. Du som inte har studiemedel från CSN behöver däremot ett intyg för att kunna beställa kortet.

Läs mer: studentkortet.se, mecenat.se

Hälsovård

Som student är du försäkrad för olycksfall som uppkommit i samband med undervisningen eller resor till och från SKH. Studenthälsan i Stockholm erbjuder medicinsk och psykologisk rådgivning som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Studenthälsan prioriterar problem som har anknytning till studiesituationen.

Läs mer: su.se/studenthalsan

CSN

Programutbildningarna och kurser om minst tre veckor ger dig behörighet att söka studiemedel från CSN. Blanketter och regler finns på csn.se.

Obs! I din ansökan ska du uppge ditt program, inte din inriktning.

Studieuppehåll

Vill du vara ledig en längre tid måste du ansöka om studieuppehåll. Ansökningsblankett finns på intranätet. Ansökan om studieuppehåll behandlas av din prefekt.

Några användbara kontakter

Centrala studiestödsnämnden, CSN
Ansökningsblanketter och information finns på csn.se
Telefon: 0771-27 60 00

Stockholms studenters centralorganisation, SSCO
Läsplatser, grupprum, hörsal, café, CSN
Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, T-bana Odenplan,
Tel: 08-674 76 60
ssco.se

Sveriges förenade studentkårer, SFS
sfs.se

Studenthälsan i Stockholm
Information, telefonnummer och telefontider till medicinsk och psykologisk rådgivning.
su.se/studenthalsan

Studentpräst
universitetskyrkanstockholm.se

Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB
Körsbärsvägen 2
Tel: 08-458 10 10
sssb.se

Stockholms studenters idrottsförening, SSIF
Tel: 08-15 10 75 för program och aktiviteter
ssif.nu

LARMLISTA vid allvarlig händelse
RÄDDNINGSTJÄNSTEN: 112
Polisen ej akut: 114 14


Lika villkor – funktionsvariationer, trakasserier och aktiva åtgärder

SKH:s vision är att vara en diskrimineringsfri arbets- och studieplats inom vilken människor möts på lika villkor i en miljö där mångfald är en viktig faktor för en framtida utveckling och fördjupad kvalité. Genom att aktivt och medvetet inkludera alla att delta i verksamheten på likvärdiga villkor skapas förutsättningar för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling.

Läs om hur vi arbetar med funktionsvariationer och trakasserier under Lika villkor.