Praktiskt

Här hittar du information om kommunikation, it och lokaler.

Kommunikation  

En stor del av det vi alla gör på SKH består av kommunikation och information i olika riktningar: mellan studenter, lärare, administratörer, teknik- och servicepersonal och omvärlden. Vi har därför alla ansvar för att kommunikationen och informationen är korrekt och relevant, når fram till rätt mottagare vid rätt tillfälle och att den inte i onödan bidrar till ett distraherande informationsbrus. 

Intranätet 

På SKH:s intranät hittar du nyheter, kursplaner, kalendarium, blanketter, en digital anslagstavla samt en mängd annan praktisk info som du kan ha nytta av. Gå till Intranätet och logga in med ditt användarkonto (som du får när du påbörjar din utbildning). 

E-post  

Samtliga studenter har ett e-postkonto på SKH som ska användas i all kommunikation som gäller SKH:s verksamhet.  

Personal har e-postadresser enligt modellen fornamn.efternamn@uniarts.se  

Studenter har e-postadresser enligt modellen fornamn.efternamn.xx@student.uniarts.se  

Du kommer lätt åt e-posten via webbmejl, adressen är webmail.uniarts.se. Har du en smartphone kan du också enkelt lägga till din SKH-mejl i telefonen. Kontotypen kallas Exchange ActiveSync och servern du ska koppla upp dig mot heter outlook.office365.com.  

Obs! Det är ditt ansvar att kolla din SKH-mejl regelbundet.  

Hemsida  

Adress: uniarts.se  

SKHs hemsida är vårt skyltfönster mot omvärlden och en kanal för marknadsföring av utbildningar, offentliga evenemang och våra studenter.  

Sociala medier  

SKH har fyra officiella Facebook-sidor där vi publicerar nyheter och events.  

FB: Stockholms konstnärliga högskola

FB: SKH Cirkus, Dans och Danspedagogik

FB: SKH Opera

FB: SKH Film och media, Scenkonst och Skådespeleri

SKH har ett instagramkonto:  

Instagram: stockholmskonstnarligahogskola

Infoskärmar och anslagstavlor  

På SKH finns en mängd anslagstavlor med särskilt avsedda platser för vår egen internkommunikation. På Valhallavägen finns också digitala infoskärmarna i D- respektive T-husets entréer.  

Post  

Personal och studenter har egna postfack.   

Obs! Privata brev och paket får inte skickas på SKH:s bekostnad. Exempelvis är brev till CSN privata.  

Internpost  

Byggnaderna på Brinellvägen 59, Teknikringen 35 och Valhallavägen 189 har ett fack för utgående internpost.

Kontaktuppgifter till personal och studenter  

Du hittar kontaktuppgifter i Outlooks adressbok samt på sidan Hitta folk

Veckobrev  

Det interna veckobrevet får du via mejl varje vecka under hela läsåret. Här läser du om aktuella händelser på SKH. Du kan även läsa veckobreven på vårt intranät. Vill du få med information i veckobrevet så mejlar du till interninfo@uniarts.se.

Nyhetsbrev om SKH och vår forskning  

Du kan följa SKH:s verksamhet via Nyhetsbrev och Forskningsnyheter som kommer ut med jämna mellanrum. Anmäl dig längst ner på startsidan på uniarts.se eller gå in här: Nyhetsbrev


It

När du börjar dina studier vid SKH får du, i samband med introduktionsdagarna, inloggning till nätverket där du har tillgång de vanligaste kontorsprogrammen, mejl, möjlighet att lagra "vanliga" (ej stora mediafiler) samt utskriftsmöjlighet med hjälp av din "nuddis".

För att få tillgång till nätverket måste du underteckna en ansvarsförbindelse där du accepterar att följa regler för användning av it-utrustning inom SKH.

Läs mer: På intranätet finns olika it-manualer för studenter. Gå till intranätet

Operativsystem  

SKH har en blandad it-miljö med både Pc/Windows- och Macdatorer. Målet är att informationen ska vara plattformsoberoende men ibland kan det skilja sig åt hur man kommer åt viss information.  

Trådlöst nätverk  

Du som är registrerad student och fått it-utrustning från SKH har tillgång till vårt interna trådlösa nätverk SKH_INTERNAL. För att kunna logga in måste du ha ett användarkonto, vilket du får i samband med din registrering. För annan it-utrustning än SKH:s, till exempel privat dator, surfplatta eller telefon, använder du nätverket Eduroam. Instruktioner hur du kopplar upp dig mot Eduroam finns på intranätet. 

Via det trådlösa nätverket kan du surfa på internet men har även tillgång till din hemkatalog.

Utskrift/kopiering  

För att kunna skriva ut eller kopiera använder du din "nuddis" som du får i samband med introduktionsdagarna i början av utbildningen.

It-support  

Som studerande vid SKH har du tillgång till vår Servicedesk för it. Är din fråga inte akut, anmäl då i första hand ditt ärende via den gröna knappen på intranätets startsida.

Om ditt problem är akut kan du ringa vår Servicedesk på anknytning 8300 (08 49 400 300) mellan 08.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30).   


Lokaler  

Våra lokaler är fördelade i sex hus.

SV_KARTA_2020_191118.png

Lokaler och institutioner  

SKH Brinellvägen 
2 hus med 1 scen, 1 cirkushall, 14 dansstudior och bibliotek 
Institutioner: Cirkus, Dans, Danspedagogik 
Adress: Brinellvägen 58 (huvudbyggnad) och 34 (cirkushall) på KTH Campus i Stockholm.

SKH Teknikringen
1 scen, 3 studior och bibliotek 
Institutioner: Opera 
Adress: Teknikringen 35 på KTH Campus i Stockholm.

SKH Valhallavägen
2 hus (D- och T-huset) med 3 scener, 5 teaterstudior, 1 biograf, 1 filmstudio, 1 tv-studio, 3 radiostudior och bibliotek 
Institutioner: Film och media, Scenkonst, Skådespeleri 
Adress: Valhallavägen 189 (D-huset) och 193 (T-huset).  

SKH Linnégatan 87 (gemensam ledning, förvaltning, forskning) 
2 större seminarierum, forskningslokaler och bibliotek  

Utöver dessa större rum finns det på varje adress ett flertal undervisnings- och övningsrum av olika storlek samt studentpentry. 

Tillgänglighet  

Våra lokaler är moderna och anpassade för personer med funktionshinder.

Biblioteket  

Stockholms konstnärliga högskola har ett bibliotek med tre filialer som tillsammans prenumererar på cirka 20 olika databaser.

I biblioteket på Brinellvägen 58 finns litteratur om cirkus, dans, koreografi och danspedagogik samt en samling cd och dvd för utlån. I biblioteket finns Zetterbergsamlingen, en boksamling som har tillhört koreografen Jan Zetterberg.

I biblioteket på Valhallavägen 193 finns böcker och tidskrifter om film, radio, tv, teater, mim, scenografi, regi, skrivarprocessen, mask och kostym. Här finns även en stor samling pjäs- och filmmanus och en samling dvd.

I biblioteket på Teknikringen 35 finns noter, mest klaverutdrag till operor men även sångsamlingar och böcker om sångrösten, musikteori och musikhistoria.

Läs mer om biblioteket.

Brand- och säkerhetsinformation

SKH:s brandskydds främsta syfte är att skydda liv, hälsa och egendom.

  • Titta efter närmsta nödutgång vid ditt arbetsställe
  • Vid brandlarm: utrym lokalerna. Gå till återsamlingsplats.
  • Följ prioritering:

Rädda de som som är i fara. Utsätt dig inte för risker.
Varna andra så att de kan sätta sig i säkerhet.
Larma ring 112. Möt upp räddningstjänst.
Släck om du bedömer att du klarar det. Använd brandsläckare och rikta mot glöden.

Tänk även på att inte släppa in obehöriga i lokalerna, respektera larmtiderna, stäng fönster.

Arbetsmiljö  

Håll rent! Lämna lokalerna rena och snygga. Undvik kaffe eller annan dryck där det finns mycket teknisk utrustning. Ingen mat utanför studentfoajé och studentfik!  

Studentfoajén och Studentfiket: Diska och plocka undan efter dig.  

Rökning är förbjuden i alla utrymmen. Observera att rökning inte heller är tillåten vid entréerna. Djur får inte vistas i husen på grund av allergirisken.