Anmälnings- och studieavgifter

Om du inte är svensk medborgare behöver du i vissa fall betala en anmälningsavgift i samband med att du ansöker om en utbildningsplats och om du blir antagen måste du betala studieavgift för varje termin du studerar.

Är du svensk medborgare?

Då ska du inte betala någon anmälnings- eller studieavgift till Stockholms konsntärliga högskola. Om du är bosatt i Sverige behöver du inte heller ladda upp en elektronisk kopia av ditt pass. Om du däremot är svensk medborgare och bosatt i ett annat land ska du ladda upp en elektronisk kopia av ditt (giltiga) pass.

Är du norsk, dansk, finsk, isländsk medborgare eller medborgare i annat EU- eller EES-land (inklusive Schweiz)?

Medborgare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt övriga EU- eller EES-länder (inklusive Schweiz) behöver inte betala anmälningsavgift eller studieavgift till SKH.

Du behöver dock ladda upp ditt pass för att visa att du är medborgare i något av dessa länder och därmed inte behöver betala avgift. Det gör du genom att  scanna in ditt giltiga pass (eller ett giltigt nationellt identitetskort där din nationalitet framgår) och ladda upp det.

Om du blir antagen behöver du läsa på vad som gäller för att du ska ha rätt att vistas i Sverige under studietiden.

Övriga ska betala avgift

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du betala anmälningsavgift till Stockholms konstnärliga högskola när du söker till programmet eller kursen, samt studieavgift om du blir antagen. Vissa undantag görs för medborgare i länder utanför EU och EES.

Med anledning av Storbrittaniens utträde ur EU finns särskilda regler för brittiska medborgare men de flesta brittiska medborgare är från 1 januari 2021 skyldiga att avlägga anmälnings- och studieavgift. Läs mer om de särskilda reglerna för brittiska medborgare.

OBS! Senast sista ansökningsdag måste du ha betalat in anmälningsavgiften om 900 SEK för att vi ska behandla din ansökan. Instruktioner för inbetalning av anmälningsavgift.

Om du blir antagen bör du omgående ansöka om uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket. Läs på i god tid vad som gäller för dig. För närvarande räknar Migrationsverket med en handläggningstid på 1-4 månader men det beror på hur komplicerat ditt ärende är och om de behöver kontakta dig för kompletterande information.

För studier som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder ha visum.

Undantag för medborgare utanför EU och EES

Om du inte är en medborgare i ett land inom EU-EES alternativt Schweiz måste du betala en anmälningsavgift och - om du blir antagen - en studieavgift.

Undantag till regeln om anmälnings- och studieavgifter

Det finns några undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift. Du behöver inte betala om du:

 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier
 • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige
 • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige
 • har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige för andra skäl än studier
 • är student vid en utländsk högskola och som nu genomför en del av din utbildning vid en svensk högskola. Dina studier måste ingå i ett utbytesavtal som innebär att den svenska högskolan inte tar ut någon studieavgift
 • studerar inom den typ av avgiftsbefriade utbytesprogram som regeringen beslutat om.

Har du frågor om uppehållstillstånd vänligen kontakta Migrationsverket.

Om du har uppehållstillstånd

Om du har uppehållstillstånd och inte har ett svenskt personnummer måste du lämna in dokument som visar:

 • att du har uppehållstillstånd på andra grunder än studier -  du måste ladda upp alla sidor av beslutet från Migrationsverket.
 • att du har uppehållstillstånd - du måste lämna in en bestyrkt kopia av ditt "uppehållskort" eller en kopia av beslutet från Svenska Migrationsverket. 

Betala anmälnings- och studieavgift

Informera din bank om att Stockholms konstnärliga högskola senast på sista ansökningsdagen behöver ha mottagit 900 SEK (niohundra svenska kronor). Vi rekommenderar därför sökande att betala in avgiften minst en vecka innan sista ansökningsdatum. Om din bank inte kan överföra svenska kronor måste de överföra ett belopp som motsvarar 900 SEK svenska kronor. Vänligen notera att du är ansvarig för att betala alla avgifter gällande denna överföring. 

Betala 900 kronor till följande konto (Danske bank): 792 - 5274. Adressen till Danske Bank är:

Danske Bank
VIP-team Svenska Staten
Box 7523, 103 92 Stockholm
SVERIGE

Om du gör en betalning från utlandet måste du inkludera följande information: 

IBAN: SE1612000000012810108153
Swift: DABASESX

Adressen till Stockholms konstnärliga högskola är:
Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm

Viktigt! Kom ihåg att skriva ditt för- och efternamn samt den tresiffriga institionskod som finns nedan på överföringsblanketten så att vi kan identifiera din inbetalning.

Institutionen för dans: 410

Institutionen för cirkus: 420

Institutionen för danspedagogik: 430

Institutionen för opera: 540

Institutionen för skådespeleri: 650

Institutionen för film och media: 660

Institutionen för scenkonst: 670

Om du blir antagen till en kurs eller ett program på Stockholms konstnärliga högskola och erläggs att betala studieavgift måste vi ha mottagit din betalning senast det datum som anges i antagningsbeskedet. Om du inte betalar in i tid kommer du att förlora din plats på utbildningen. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att du beräknat tillräcklig tid för pengaöverföringen, vilken brukar ta några dagar.

Studieavgiftsstipendier

Stockholms konstnärliga högskola har vissa möjligheter att bevilja stipendier som täcker studieavgiften för studieavgiftsskyldig sökande. Om du är studieavgiftsskyldig och antas till ett utbildningsprogram på avancerad nivå och inte har meddelat oss att du har annan finansiering klar för att bekosta studieavgiften är du med och konkurrerar om stipendiet. Du behöver inte ladda upp någon särskild ansökan för att vara med i processen. Observera att du måste betala en anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar). Stockholms konstnärliga högskola behöver ha mottagit din inbetalning senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan.

Stipendiet täcker endast studieavgiften. Stockholms konstnärliga högskola har inga stipendier som täcker omkostnader under studietiden.

Beslut om vem eller vilka som får stipendiet fattas efter att antagningsbeslut fattats.

Kriterier för tilldelning av studieavgiftsstipendier

 • Studieavgiftsstipendier vid SKH kan tilldelas till studenter på högskolans program på avancerad nivå.
 • Bedömningen av till vilken/vilka antagna studenter som ska erhålla studieavgiftsstipendium ska utgå ifrån hur dessa studenter bidrar till utbildningsmiljön genom sina erfarenheter. Dessa erfarenheter kan vara på personliga, konstnärliga eller uppkomna genom tidigare studier.