Reell kompetens och undantag

Om du vill söka till våra kurser eller program men inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du kanske ändå bli antagen.
Saknas-betyg_D-Lagerlöf_1500x800.jpgFoto: Daniel Lagerlöf
 

Här hittar du mer information om du är sökande utan formell behörighet:

Kandidatutbildningar och fristående kurser på grundnivå
Magister- och masterprogram, samt fristående kurser på avancerad nivå