Magister- och masterprogram

Vi har magister- och masterprogram med många olika inriktningar.
Master_magisterprogram-Martin-Brunn_1500x800.jpgFoto: Martin Brunn
 

Ett magisterprogram är en ettårig utbildning och ett masterprogram är en tvåårig utbildning. Vissa av våra magister- och masterprogram ges på halvtid och då pågår de så klart under en längre period. Magister- och masterprogrammen riktar sig till dig som har en utbildning sedan tidigare och bygger oftast på att du har varit aktiv inom fältet efter examen.

Ansökningsperioder

Ansökningsperioden är oftast cirka två månader lång. Våra magister- och masterprogram börjar oftast på höstterminen och sista ansökningsdag är oftast i januari samma år. Oftast behöver du skicka in lite olika dokument och material när du så räkna med en del förberedelser med din ansökan. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få information om när du kan söka!

Behörighet

För att kunna söka (vara behörig) behöver du ha en tidigare utbildning, en kandidatexamen eller motsvarande utbildning. Om du inte har en sådan utbildning kan du ändå söka men då ska du visa att du har kunskaper som motsvarar en kandidatexamen. Vi är särskilt noga med att du kan svenska och engelska, det vill säga undervisningsspråken. En del utbildningar ges på engelska och då behöver du inte kunna svenska. Om du inte har gymnasiebetyg som visar att du har språkkunskaperna som krävs men ändå behärskar språken kan du göra ett språkprov innan du söker.

Urval

Vi har oftast fler som söker till våra utbildningar än vad vi kan ta emot. De som kommer in på våra utbildningar väljs genom arbetsprov som skickas in till oss och prov på plats på högskolan. Du får till exempel uppgifter som du ska lösa eller en intervjuas. Hur proven går till beror på vilket program du söker.

Studiemedel och studieavgifter

En del av våra magister- och masterprogram ges på heltid i Stockholm under ett år (magister) eller två år (master). Andra ges på deltid eller har mycket självstudier och ges på distans. Läs på respektive utbildningspresentation vad som gäller för varje program. Du har ledigt från studierna under sommaren. Studierna är studiemedelsberättigade. Du kan läsa mer om detta på CSN:s hemsida. Att läsa på ett magister- eller masterprogram kostar inget för dig som är svensk eller europeisk medborgare eller som har uppehållstillstånd i Sverige för annat än studier. Vi har dock studieavgifter för övriga studenter, men har några stipendier som täcker studieavgiften. Vilken studieavgift det är ser du på programmets sida.

Sök till ett magister- eller masterprogram

Se en lista över våra magister- och masterprogram.