Kandidatprogram

Vi har kandidatprogram med många olika inriktningar. Ett kandidatprogram är en treårig utbildning och du behöver inte ha pluggat på högskola eller universitet innan.
Kandidatprogram_Bolkert_1500x800.jpgFoto: Per Bolkert

 

Ansökningsperioder

Det går inte att söka till alla våra utbildningar varje år. Det betyder att våra ansökningsperioder varierar.

Ansökningsperioden är oftast cirka två månader lång Våra kandidatprogram börjar på höstterminen och sista ansökningsdag är oftast i januari samma år. Oftast behöver du skicka in lite olika dokument och material när du söker så räkna med en del förberedelser med din ansökan.

Behörighet

För att kunna söka (vara behörig) ska du ha gått ut gymnasiet med ett fullständigt slutbetyg. Om du inte har det kan du ändå söka men då ska du visa att du har kunskaper som motsvarar en gymnasieexamen. Vi är särskilt noga med att du kan svenska och engelska, det vill säga undervisningsspråken. En del utbildningar ges på engelska och då behöver du inte kunna svenska. Om du inte har gymnasiebetygen som krävs men ändå behärskar språken kan du göra ett språkprov innan du söker.

Urval

Vi har oftast fler som söker till våra utbildningar än vad vi kan ta emot. De som kommer in på våra utbildningar väljs genom arbetsprov som skickas in till oss och prov på plats på högskolan. Du får till exempel uppgifter som du ska lösa eller vara med på provlektioner inom området för utbildningen. Hur proven går till beror på vilket utbildning du söker.

Studiemedel och studieavgifter

Under ett kandidatprogram läser du kurser på heltid under sex terminer på plats i Stockholm. Du har ledigt från studierna under sommaren. Studierna är studiemedelsberättigade. Du kan läsa mer om detta på CSN:s hemsida. Att läsa på ett kandidatprogram kostar inget för dig som är svensk eller europeisk medborgare eller som har uppehållstillstånd i Sverige för annat än studier. Vi har dock studieavgifter för övriga studenter. Vilken studieavgift det är ser du på utbildningens sida.

Sök till ett kandidatprogram

Se en lista över våra kandidatprogram.