Fristående kurser

Fristående-kurser_Kurs-Reconstruction-Bauer_1500x800.jpgFoto: Ella Carlefalk
 

Kursutbud

Våra fristående kurser är oftast till för dig som arbetar inom något av våra fält och vill fördjupa dig inom ett område. Vilka fristående kurser vi ger varierar och en del kommer tillbaka flera gånger medan andra bara ges en gång. Vi utgår bland annat från vilka behov som finns inom branschen och vilka intressanta kurser som vi kan erbjuda. Hör gärna av dig om det är något område som du tycker att vi borde ge en fristående kurs inom!

Ansökningsperioder

Vi tar emot ansökningar till våra fristående kurser flera gånger per år. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få information om när du kan söka!

Vi ger fristående kurser som pågår olika länge – från några veckor till en eller två terminer. Längden på kursen beror dels på hur många poäng den har och dels på om den går på hel- eller deltid. En del kurser går på heltid på plats i våra lokaler, andra går på deltid och består av en stor del självstudier. Läs på beskrivningen av respektive kurs vad som gäller för den.

Behörighet

I kursbeskrivningarna kan du se att du oftast behöver ha läst kurser inom området för kursen tidigare. Om du inte har gjort det behöver du visa att du har annan erfarenhet som motsvarar högskolestudierna, till exempel att du har jobbat inom området för kursen.

Vi är även noga med att du kan svenska och engelska, det vill säga undervisningsspråken. En del utbildningar ges på engelska och då behöver du inte kunna svenska. Om du inte har gymnasiebetyg som visar att du har språkkunskaperna som krävs, men ändå behärskar språken, kan du göra ett språkprov innan du söker.

Urval

Vi har oftast fler som söker till våra utbildningar än vad vi kan ta emot. De som kommer in på våra utbildningar väljs genom de underlag som vi ber dig skicka in när du söker, för fristående kurser vill vi ibland se arbetsprov som ska skickas in till oss eller träffa dig för en intervju. Hur proven går till beror på vilken kurs du söker.

Studiemedel och studieavgifter

Studierna är studiemedelsberättigade. Du kan läsa mer om detta på CSN:s hemsida. Att läsa en fristående kurs kostar inget för dig som är svensk eller europeisk medborgare eller som har uppehållstillstånd i Sverige för annat än studier. Vi har dock studieavgifter för övriga studenter. Vilken studieavgift det är för kursen ser du på kursen sida.

Aktuella fristående kurser

Läs mer och ansök till aktuella kurser.