Forskarutbildning

Forskarutbildning_Jörneberg_1500x800.jpgFoto: Jonas Jörneberg


SKH har forskarutbildning på konstnärlig grund inom forskningsområdet konstnärliga praktiker. Vi erbjuder forskarutbildning i ämnet Performativa och mediala praktiker, med inriktning film och media, koreografi, opera samt scen. Forskarutbildningen är heltid över fyra år, och inkluderar ett års kurser och tre år för det egna forskningsprojektet räknat i heltid. Det är enbart möjligt att söka till forskarutbildningen när vi utlyser doktorandtjänster.

Läs mer om forskarutbildningen