Olika typer av utbildning

På Stockholms konstnärliga högskola erbjuder vi utbildningar på olika nivåer och för olika målgrupper.

Fristående kurser - oftast till för dig som arbetar inom något av våra fält och vill fördjupa dig inom ett område.

Kandidatprogram - en treårig utbildning där du inte behöver ha pluggat på högskola eller universitet innan.

Magister- och masterprogram - riktar sig till dig som har en utbildning sedan tidigare och bygger oftast på att du har varit aktiv inom fältet efter examen.

Forskarutbildning - SKH har tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker.

Kulturskoleklivet - riktar sig till dig som arbetar inom kulturskolan och vill vidareutbilda dig inom något område.

Uppdragsutbildning - skräddarsydd utbildning för dig som vill erbjuda kompetensutveckling för din personal inom cirkus, dans, danspedagogik, koreografi, media, opera eller scen.