Sökande utan formell behörighet - Grundnivå

Så här bedömer Stockholms konstnärliga högskola reell kompetens och begäran om undantag för program och kurser på kandidatnivå/grundnivå.

Du kan ansöka om validering av reell kompetens/undantag om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet och/eller om du inte uppfyller de formella kraven på eventuell särskild behörighet. Det här grundar sig på Högskoleförordningen 7 kap. 3, 5§ samt lokala bestämmelser på Stockholms konstnärliga högskola.

Reell kompetens för program och kurser på grundnivå

Den som har reell kompetens har skaffat sig kunskaper som motsvarar kunskaperna från gymnasiet, genom andra studier eller yrkeserfarenhet. För att ansöka om reell kompetens ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande och eventuell särskild behörighet, trots att du saknar de formella meriter och betyg som krävs för den utbildning du söker. Du ska även ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Stockholms konstnärliga högskola gör en jämförelse mellan uppställda förkunskapskrav och de kunskaper du hänvisar till.

Individuell bedömning

Ansökan

Om du inte har de betyg och den yrkeserfarenhet som SUHF rekommenderar kommer Stockholms konstnärliga högskola efter sista ansökningsdag att göra en individuell bedömning av dina meriter. Då bedömer vi din ansökan om reell kompetens och de dokument du har laddat upp i din ansökan. Bedömningen görs med hjälp av Stockholms konstnärliga högskolas särskilda kriterier för validering av reell kompetens.

Prov

Om du har sökt ett program och vi inte kan bedöma om du uppfyller behörigheten genom reell kompetens enbart genom din ansökan, kallas du till Stockholms konstnärliga högskola för att göra ett reell kompetens-prov. Detta prov genomförs som en del av den individuella bedömningen. Du kommer att få ytterligare information om hur provet går till i kallelsen till provet. Vi prövar din reella kompetens baserat i hur du visar att du kan använda dina kunskaper och färdigheter i relation till behörighetskraven. Bedömningen görs med hjälp av Stockholms konstnärliga högskolas särskilda kriterier för validering av reell kompetens. Vi gör därefter en övergripande bedömning baserat på din ansökan, inskickade meriter och hur du har löst uppgifterna i provet.

Undantag

Om du inte har reell kompetens kommer Stockholms konstnärliga högskola bedöma om vi kan ge dig undantag från behörighetskraven. Stockholms konstnärliga högskola kan bara ge undantag från behörighetskrav om du bedöms ha förutsättningar att ändå klara av utbildningen/kursen. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ange vilket, eller vilka, behörighetsvillkor som berörs och motivera varför du bedömer att du kommer att klara av utbildningen. I bedömningen om undantag utgår vi ifrån samma underlag som för bedömning av reell kompetens.

Ansök om reell kompetens eller undantag

Om du vill ansöka om reell kompetens eller undantag behöver du fylla i en blankett som finns på antagning.se. Bifoga blanketten, ett brev och relevanta intyg med din ansökan. Läs mer om hur du ansöker om reell kompetens eller undantag på antagning.se.

Läs mer

Behörighetskrav/undantag i undervisningsspråket