Sökande som går sista året på gymnasiet

Du som går sista året på gymnasiet kan söka till våra utbildningsprogram som startar på höstterminen.

Om du går sista året på gymnasiet kan söka till våra utbildningsprogram som startar på höstterminen. Du skickar då in indiviuell studieplan och/eller samlat betygsdokument med din ansökan och markerar att du går sista året på gymnasiet. Om du blir antagen måste du senast den 21 juni 2021 skicka in din gymnasieexamen till oss.

Läs mer om behörighet genom gymnasieexamen.