Sökande med svenska, nordiska eller övriga utländska betyg

För dig som har en kandidatexemen, samt gymnasiebetyg från Sverige, Norden eller övriga länder, gäller följande om du söker till ett magister- eller masterprogram.

Grundläggande behörighet

För att vara grundläggande behörig till ett masterprogram krävs något av följande:

  • Svensk examen om minst 180 hp på grundnivå.
  • Motsvarande utländsk examen.
  • Motsvarande erfarenhet.

Särskild behörighet

Vissa program har också särskilda behörighetskrav, till exempel arbetslivserfarenhet av konstnärligt arbete eller språkkrav i Engelska/Svenska.

Kunskaper i engelska

Om masterprogrammet du söker till har engelska som behörighetskrav måste du visa att du uppfyller det kravet. Ett sätt att visa att du har de kunskaper som krävs är med gymnasiebetyg. Skicka därför alltid in ditt gymnasiebetyg när du söker till magister- eller masterprogram på Stockholms konstnärliga högskola. Om du inte uppfyller kravet i engelska genom ditt gymnasiebetyg kan du ta ett språktest. Visa behörighet i engelska

Kunskaper i svenska

Om masterprogrammet ges på svenska måste du visa att du har rätt behörighet. Om du inte uppfyller kravet i svenska genom ditt gymnasiebetyg finns det andra sätt att visa din behörighet i svenska.Visa behörighet i svenska

Skicka in rätt papper