Behörighetskrav i undervisningsspråket

Vad är viktigt att visa för kravet på kunskaper i undervisningsspråket?

Behörighetskrav i undervisningsspråket bedöms i en särskild process

Stockholms konstnärliga högskola erbjuder möjligheten att göra ett lokalt språktest i engelska i samband med antagningsproven för utbildningsprogrammen.

Du kan få undantag från behörighetskravet i engelska om du har studerat på högskola med engelska som undervisingsspråk. I underlaget måste det tydligt framgå att undervisningsspråket var engelska.

Läs mer

Behörighet i svenska

Behörighet i engelska