Reell kompetens/undantag särskild behörighet

Vad är viktigt att visa för särskild behörighet?

Det beror på vad det särskilda behörighetskravet innebär. På varje utbildningssida hittar du specifik information om särskild behörighet och vad som krävs för din utbildning.

Dokument att ladda upp

I din ansökan om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • Ett brev där du ansöker om reell kompetens/undantag och motiverar varför du bedömer att du kommer att klara av utbildningen trots att du inte har de officiella meriter/betyg som krävs.
  • Ett CV som ska vara utförligt och styrkt med bilagor. Du kan styrka ditt CV med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. Ditt CV ska innehålla utbildning och/eller yrkeserfarenhet som kan ge kunskaperna motsvarande de särskilda behörighetskraven. Eventuella utbildningar/kurser är också viktiga att ta med.
  • Om det gäller språk, läs mer om behörighet i undervisningsspråk.

OBS! I vissa fall kommer du att kallas till antagningsprov (behörighets- och/eller urvalsprov) innan du har fått besked om ifall din ansökan om validering av reell kompetens/undantag har godkänts. Det innebär inte att din ansökan om validering av reell kompetens/undantag är godkänd.

Frågor

Har du frågor? Kontaka Utbildningsadminstrativa avdelningen. Här hittar du våra kontaktuppgifter.