Sökande utan formell behörighet magister- och masterprogram

Så här bedömer Stockholms konstnärliga högskola reell kompetens och undantag för ett magister- och masterprogram, samt för fristående kurser på avancerad nivå.

Reell kompetens och undantag

Du kan ansöka om reell kompetens/undantag om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet (en kandidatexamen) och/eller om du inte uppfyller de formella kraven på eventuell särskild behörighet. Det grundar sig på Högskoleförordningen 7 kap. 3§, 28§ samt lokala bestämmelser på Stockholms konstnärliga högskola.

Reell kompetens

Den som har reell kompetens har skaffat sig kunskaper som motsvarar kunskaperna från en kandidatexamen, genom andra studier än högskolestudier, eller genom yrkeserfarenhet.

Individuell bedömning

Ansökan

Om du inte har grundläggande behörighet (kandidatexamen) kommer Stockholms konstnärliga högskola efter sista ansökningsdag att göra en individuell bedömning av dina meriter. Då bedömer vi din ansökan om reell kompetens och de dokument du har laddat upp i din ansökan. Bedömningen görs med hjälp av Stockholms konstnärliga högskolas särskilda kriterier för validering av reell kompetens.

Prov

Om du har sökt ett program och vi inte kan bedöma om du uppfyller behörigheten genom reell kompetens enbart genom din ansökan, kallas du till Stockholms konstnärliga högskola för att göra ett reell kompetens-prov. Detta prov genomförs som en del av den individuella bedömningen. Du kommer att få ytterligare information om hur provet går till i kallelsen till provet. Vi prövar din reella kompetens baserat i hur du visar att du kan använda dina kunskaper och färdigheter i relation till behörighetskraven. Bedömningen görs med hjälp av Stockholms konstnärliga högskolas särskilda kriterier för validering av reell kompetens. Vi gör därefter en övergripande bedömning baserat på din ansökan, inskickade meriter och hur du har löst uppgifterna i provet.

Undantag

Om du inte har reell kompetens kommer Stockholms konstnärliga högskola att bedöma om vi kan ge undantag från behörighetskravet/en. Stockholms konstnärliga högskola kan bara ge undantag om du bedöms ha förutsättningar att ändå klara av utbildningen.

Ansök om reell kompetens eller undantag

Om du vill ansöka om reell kompetens eller undantag behöver du fylla i en blankett som finns på antagning.se. Bifoga blanketten, ett brev och relevanta intyg med din ansökan. Läs mer om hur du ansöker om reell kompetens eller undantag på antagning.se.

Dokument att bifoga till din ansökan om reell kompetens eller undantag

Med din ansökan om reell kompetens/undantag ska du bifoga:

  • Ett brev där du ansöker om reell kompetens/undantag och motiverar varför du bedömer att du kommer att klara av utbildningen trots att du inte har de officiella meriter/betyg som krävs.
     
  • Ett CV som ska vara utförligt och styrkt med bilagor. Du kan styrka ditt CV med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. Ditt CV ska innehålla din yrkeserfarenhet inom det sökta konstområdet, men även andra yrkeserfarenheter som kan ge de kunskaperna som finns i målen för kandidatexamen. Eventuella utbildningar/kurser är också viktiga att ta med.

OBS! I vissa fall kommer du att kallas till antagningsprov (behörighets- och/eller urvalsprov) innan du har fått besked om ifall din ansökan om validering av reell kompetens/undantag har godkänts. Det innebär inte att din ansökan om validering av reell kompetens/undantag är godkänd.

Läs mer

Behörighetskrav/undantag i undervisningsspråket

Reell kompetens/undantag särskild behörighet