Innehåll i grundläggande behörighet

Vad är viktigt att visa för grundläggande behörighet?

De förmågor som du ska visa upp räknas upp nedan och utgår från en bearbetning av målen för konstnärlig kandidatexamen. När vi läser din ansökan om reell kompetens eller undantag kommer vi särskilt bedöma om du kan:

  • visa kunskap och förståelse inom ditt konstfält, inbegripet kännedom om områdets praktiska och teoretiska grund, samt kunskap om och erfarenhet av metod och processer inom området,
  • visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll inom ditt konstfält,
  • visa förmåga att inom ditt konstfält skapa, förverkliga och uttrycka egna konstnärliga idéer och genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet, och
  • visa förmåga att inom ditt konstfält reflektera över konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.