Behörighet i svenska

Här kan du läsa om hur du visar att du uppfyller behörighetskravet i svenska. Om du saknar gymnasiebetyg i svenska kan du göra ett språktest för att visa att du har tillräckliga kunskaper.

Svenska 3 eller Svenska B

Du måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3. Du uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B, om kursen är daterad senast 30 juni 2013. 

Observera att Svenska kurs 2 inte ger grundläggande behörighet i svenska.

Folkhögskola

Du är behörig i svenska om du har läst på folkhögskola och fått ett ”Intyg om behörighet till högskolestudier” där Svenska kurs B (daterad senast 30 juni 2013), eller Svenska 3, eller Svenska som andraspråk kurs B (daterad senast 30 juni 2013)/Svenska som andraspråk 3, ingår.

Andra sätt att uppfylla behörighetskravet i svenska

Du kan även visa att du har kunskaper i svenska genom att:

  • Göra ett test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) med godkänt resultat.
  • Ha godkänt resultat i behörighetsgivande kurs i Svenska från högskola eller universitet.

Du har kunskaper motsvarande Svenska 3 om du har:

  • Dansk gymnasieutbildning med godkänt betyg i Dansk A.
  • Norsk gymnasieutbildning med godkänt betyg i norsk (393 årstimmar, hovedmål, sidemål och muntlig).
  • Finsk gymnasieutbildning och svenska som modersmål i Studentexamen. Från och med 2015 års läroplan även Svenska som andra språk i Studentexamen/Svenska lång lärokurs i Studentexamen eller Svenska som A-lärokurs 8 kurser.

Du har även grundläggande behörighet i svenska om har

  • Isländsk gymnasieutbildning och 9 einingar i isländska och 6 einingar i svenska/danska/norska
  • Finsk gymnasieutbildning med minst 5 kurser i svenska avgångsår 1996-2018 eller 6 kurser avgångsår före 1996. För den som läst enligt 2015 års läroplan gäller högre krav i svenska, se ovan.

Det räcker alltså inte att du har svenska som modersmål för att vara behörig i svenska. Du måste visa att dina kunskaper är tillräckliga genom att ladda upp betyg eller testresultat.