Behörighet i engelska

När du söker till ett program eller en kurs behöver du visa att du har rätt förkunskaper i engelska. Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du istället ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Engelska 6 eller Engelska A

Från och med den 1 juli 2013 krävs gymnasiekursen Engelska 6, men även du som har fått betyg i Engelska A som är daterat senast 30 juni 2013 har grundläggande behörighet i engelska. Har du fått betyg i Engelska A senare än 1 juli 2013, behöver du komplettera.

Du som har Engelska kurs B är också grundläggande behörig i engelska.

Du som har fått en motsvarandebedömning från UHR eller VHS, där Engelska kurs A från din utländska gymnasieutbildning finns med, kommer att vara grundläggande behörig i engelska också i fortsättningen.

Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska. Engelska 5 motsvarar inte Engelska kurs A.

I behörighetskraven för det program eller den kurs som du söker till kan du läsa om du behöver ha Engelska 5, eller Engelska 6 (tidigare hette det Engelska A eller B), för att vara behörig.

Annat sätt att visa behörighet i engelska

Vissa sökande är behöriga i engelska genom sina tidigare universitetsstudier.

För Engelska 5 krävs minst 30 högskolepoäng och för Engelska 6 krävs minst 60 högskolepoäng, i kurser med undervisningsspråk engelska.

Du kan också uppnå grundläggande behörighet i engelska genom din utländska gymnasieutbildning. Det beror på vilken nivå av engelska som har studerats. Här kan du se vilka dokument från din utländska gymnasieutbildning som ger behörighet på grundnivå till universitet- och högskoleutbildningar i Sverige.

Lokalt språktest

Stockholms konstnärliga högskola erbjuder sökande som inte uppfyller behörighetskravet i engelska att göra ett lokalt språktest i samband med antagningsproven till våra utbildningsprogram. Språkprovet görs på plats i någon av våra lokaler i Stockholm. Observera att godkänt resultat på detta språktest endast gäller för antagning till sökt utbildningsprogram på Stockholms konstnärliga högskola. Språktestet är avgiftsfritt. 

Internationellt erkänt språkprov

Du kan också visa att du har rätt förkunskaper i engelska genom att lämna in godkänt resultat från något av de internationella språkprov som Stockholms konstnärliga högskola godtar. Folkuniversitetet erbjuder möjlighet att genomföra flera av dessa prov. Nedan kan du läsa vilka prov vi godtar och vilket resultat som krävst för varje enskilt test.

Stockholms konstnärliga högskola måste ha ditt provresultat senast den 21 juni 2021 (för program med start hösten 2021). Observera att det ibland kan ta många veckor innan du får besked om resultatet. Gör språkprovet i tid!

IELTS

Du måste skicka in en kopia av ditt IELTS betyg till Stockholms konstnärliga högskola. Vi kommer att kontrollera att dina uppgifter stämmer (= verifiera ditt resultat).

Akademiska moduler

För Engelska 6: Sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5
För Engelska 5: Sammanlagt betyg på 5,5 och ingen del mindre än 5,0

TOEFL

Alla TOEFL-resultat måste skickas direkt från Educational Testing Service (ETS) Institutionskoden för Stockholms konstnärliga högskola är 7792. Du måste ange den koden för att resultatet ska komma fram till oss. Som fakultet eller "department" kan man ange ett valfritt alternativ. TOEFL rekommenderar att sökande gör testet 2 till 3 månader innan sista inlämningsdag för testresultat till högskolan.

Du kan också själv ladda upp ditt TOEFL-test. För att testet ska gå att verifiera får det inte vara äldre än två år. Dokumentet du ska ladda upp heter Testtaker Score Report eller MyBest Scores.

Vi accepterar inte TOEFL ITP.
 

Pappersprov

För Engelska 6: 4,5 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 575
För Engelska 5: 4,0 poäng (av max 6) på skriftliga delen och sammanlagt 530

Internetprov

För Engelska 6: 20 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 90
För Engelska 5: 17 poäng (av max 30) på skriftliga delen och sammanlagt 72

Det räcker inte med ett registerutdrag som "Examinee Score Records".

University of Cambridge ESOL Examinations

för Engelska 6: Cambridge English: Advanced (CAE)
för Engelska 5: First Certificate in English, betyg A, B eller C

Cambridge Michigan Language Assessments

för Engelska 6: lägst 90 poäng
för Engelska 5: lägst 85 poäng

Michigan English Language Assessment Battery

Pearson PTE Akademiska

För Engelska 6: 62 poäng (skriftliga 61)
För Engelska 5: 47 poäng 

För att dina Pearson PTE Akademiska testresultat ska vara godkända krävs följande steg:

  • Skicka in dina testresultat till Stockholms konstnärliga högskola genom att ladda upp en inskannad kopia av originaldokumentet.
  • Dina provresultat måste styrkas och detta gör du genom att kontakta Pearson och be dem attestera ditt resultat. Detta gör det möjligt för Stockholms konstnärliga högskola att kontrollera dina resultat på webben. Tänk på att processen kan ta tid, så se gärna till att ordna det så snart du har ett resultat att meddela. Stockholms konstnärliga högskola kommer inte att acceptera resultat som inte kan styrkas.