Är du behörig?

Du måste visa att du är behörig till den utbildning du söker. Behörighet innebär att du har rätt kunskapsnivå för att kunna klara av utbildningen.
Är-du-behörig_Foto_Bengt-Soderstrom.jpgFoto: Bengt Söderström
 

Grundläggande och särskild behörighet

Behörighet delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Alla utbildningar kräver grundläggande behörighet. På många av våra kurser och program krävs även särskild behörighet. Under rubriken Behörighet på utbildningens hemsida kan du läsa vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Grundläggande behörighet

För studier på grundnivå inom ett kandidatprogram eller fristående kurser behöver du ha en gymnasieexamen. 

För studier på fristående kurser på avancerad nivå krävs att du har tidigare utbildning på grundnivå. 

För studier på utbildningsprogram på avancerad nivå krävs att du har kandidatexamen eller annan examen på grundnivå. 

För mer information om hur du kan uppfylla grundläggande behörighet, gå in på anmälningsportalen antagning.se och välj "Dina betyg".

Särskild behörighet

Kraven för särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker. Om programmet har ett behörighetsprov sker någon form av prov eller så behöver du skicka in någon typ av dokumentation eller ljud- eller filmfil. Det är därför viktigt att du noggrant läser vad som gäller för just den utbildning som du är intresserad av på utbildningens sida här på www.uniarts.se.

Reell kompetens och undantag

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om reell kompetens eller undantag. Här hittar du mer information om du är sökande utan formell behörighet.


Du kan läsa mer om reglerna för antagning i vår antagningsordning som du hittar här intill.