Är du behörig?

Du måste visa att du är behörig till den utbildning du söker. Behörighet innebär att du har rätt kunskapsnivå för att kunna klara av utbildningen.
Är-du-behörig_Foto_Bengt-Soderstrom.jpgFoto: Bengt Söderström
 

Grundläggande och särskild behörighet

Behörighet delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Alla utbildningar kräver grundläggande behörighet. På många av våra kurser och program krävs även särskild behörighet. Under rubriken Behörighet på utbildningens hemsida kan du läsa vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Grundläggande behörighet

För studier på grundnivå inom ett kandidatprogram eller fristående kurser behöver du ha en gymnasieexamen. Läs mer nedan om vad som gäller för dig som saknar gymnasieexamen.

För studier på fristående kurser på avancerad nivå krävs att du har tidigare utbildning på grundnivå. Läs mer nedan om vad som gäller för dig som inte har tidigare utbildning på grundnivå.

För studier på utbildningsprogram på avancerad nivå krävs att du har kandidatexamen eller annan examen på grundnivå. Läs mer om vad som gäller för dig som saknar en examen på grundnivå.

Särskild behörighet

Kraven för särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker. Det är därför viktigt att du noggrant läser på vad som gäller för just den utbildning som du är intresserad av.

Vill du söka till ett kandidatprogram, ämneslärarprogram eller en fristående kurs på grundnivå?

Vill du söka ett magister- eller masterprogram?


Du kan läsa mer om reglerna för antagning i vår antagningsordning som du hittar här intill.