Studieavgiftsstipendier

Stockholms konstnärliga högskola har vissa möjligheter att bevilja stipendier som täcker studieavgiften för studieavgiftsskyldig sökande. Om du är studieavgiftsskyldig och antas till ett utbildningsprogram på avancerad nivå och inte har meddelat oss att du har annan finansiering klar för att bekosta studieavgiften är du med och konkurrerar om stipendiet. Du behöver inte ladda upp någon särskild ansökan för att vara med i processen. Observera att du måste betala en anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar). Stockholms konstnärliga högskola behöver ha mottagit din inbetalning senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan.

Stipendiet täcker endast studieavgiften. Stockholms konstnärliga högskola har inga stipendier som täcker omkostnader under studietiden.

Beslut om vem eller vilka som får stipendiet fattas efter att antagningsbeslut fattats.

Kriterier för tilldelning av studieavgiftsstipendier

Studieavgiftsstipendier vid SKH kan tilldelas till studenter på högskolans program på avancerad nivå.

Bedömningen av till vilken/vilka antagna studenter som ska erhålla studieavgiftsstipendium ska utgå ifrån hur dessa studenter bidrar till utbildningsmiljön genom sina erfarenheter. Dessa erfarenheter kan vara på personliga, konstnärliga eller uppkomna genom tidigare studier.