Anmälnings- och studieavgifter

Om du inte är svensk medborgare behöver du i vissa fall betala en anmälningsavgift i samband med att du ansöker om en utbildningsplats och om du blir antagen måste du betala studieavgift för varje termin du studerar.

Är du svensk medborgare?

Då ska du inte betala någon anmälnings- eller studieavgift till Stockholms konsntärliga högskola. Om du är bosatt i Sverige behöver du inte heller ladda upp en elektronisk kopia av ditt pass. Om du däremot är svensk medborgare och bosatt i ett annat land ska du ladda upp en elektronisk kopia av ditt (giltiga) pass.

Är du norsk, dansk, finsk, isländsk medborgare eller medborgare i annat EU- eller EES-land (inklusive Schweiz)?

Medborgare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt övriga EU- eller EES-länder (inklusive Schweiz) behöver inte betala anmälningsavgift eller studieavgift till SKH.

Du behöver dock ladda upp ditt pass för att visa att du är medborgare i något av dessa länder och därmed inte behöver betala avgift. Det gör du genom att  scanna in ditt giltiga pass (eller ett giltigt nationellt identitetskort där din nationalitet framgår) och ladda upp det.

Om du blir antagen behöver du läsa på vad som gäller för att du ska ha rätt att vistas i Sverige under studietiden.

Övriga ska betala avgift

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du betala anmälningsavgift till Stockholms konstnärliga högskola när du söker till programmet eller kursen, samt studieavgift om du blir antagen. Vissa undantag görs för medborgare i länder utanför EU och EES.

Med anledning av Storbrittaniens utträde ur EU finns särskilda regler för brittiska medborgare men de flesta brittiska medborgare är från 1 januari 2021 skyldiga att avlägga anmälnings- och studieavgift.

Om du blir antagen bör du omgående ansöka om uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket. Läs på i god tid vad som gäller för dig. För närvarande räknar Migrationsverket med en handläggningstid på 1-4 månader men det beror på hur komplicerat ditt ärende är och om de behöver kontakta dig för kompletterande information.

För studier som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder ha visum.

Läs mer om undantag från krav att betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om hur du betalar anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om studieavgiftsstipendier.

Förändring i avgiftsstatus

Bedömningen av om en student är avgiftsskyldig eller ej görs i samband med antagning till kurs eller program och gäller under studietiden för den kurs eller det program du antagits till. SKH går inte in och granskar om du som student har fått ändrade omständigheter under utbildningen. Det betyder att om du när du antogs till utbildningen var skyldig att betala studieavgift men under utbildningstiden får ändrade omständigheter och du bedömer att du då uppfyller kriterierna för undantag från avgiftsskyldigheten ska du kontakta Utbildningsadministrativa avdelningen. Om SKH:s bedömningen visar att du inte längre är studieavgiftsskyldig så behöver du inte betala studieavgift för kommande terminer inom utbildningen.