Skådespeleri

På Stockholms konstnärliga högskola utbildar vi självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare och mimskådespelare för professionell verksamhet inom teater, film, tv, radio med mera. Vi ger två kandidatutbildningar - Skådespeleri och Mimskådespeleri - fristående kurser av olika längd samt magister- och masterutbildning. Vi har också doktorander i skådespeleri och flera av våra lärare har forskningstid inom sina tjänster. Alla våra utbildningar är kostnadsfria och CSN-grundande.

Skor på scen_fotojonasjorneberg_2016.jpg

Skådespelarkonst handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och sedan medvetet kunna gestalta skeenden, tankar och känslor med sin röst och sin kropp. Det är en intellektuell process såväl som kroppslig och känslomässig. Gestaltningen bygger på ett möte mellan skådespelaren och uppgiften men också på mötet med de andra medverkande, och inte minst publiken. Skådespelaren är en primärt skapande konstnär, inte bara en uttolkare.

Våra utbildningar i skådespeleri är i ständig förändring eftersom vi utbildar konstnärer som ska ta plats i en föränderlig värld med ständigt förändrade villkor och förutsättningar för konstnärligt utövande. Scenen våra studenter ska befolka ser idag väldigt annorlunda ut jämfört med hur den såg ut i skolans barndom. Teknisk utveckling, ekonomiska och politiska prioriteringar, internationalisering, migration, och konstnärliga impulser påverkar oss hela tiden.

Även om vi fortfarande utbildar scenkonstnärer som ska verka inom en urgammal konstform, strävar vi alltid efter att kunskapsöverföringen och innehållet i utbildningen ska vara i dialog med sin samtid. Idag är frågor om representativitet, genus och mångfald självklara ingångar i undervisning och föreläsningar. Där undervisningen förr var mer normativ och traderande med tydliga förebilder som mål, tar den idag mer hänsyn till varje enskild students drivkrafter och förutsättningar.

Vi driver flera internationella utbyten för både lärare och studenter inom och utanför Europa. Vi ser ett värde i att vi utbildar en mångfald av scenkonstnärer som ska gestalta vår samtid.

Kandidatutbildningar

Mimskådespeleri

Skådespeleri

Historik

Utbildningen i skådespeleri vid SKH är en av världens äldsta för scenkonstnärer. Den har sitt ursprung i den skådespelarskola som grundades 1787 av Gustav III och som senare var knuten till Kungliga dramatiska teatern (Dramaten).

1964 separerades skolan från Dramaten och fick namnet Statens skola för scenisk utbildning, med smeknamnet Scenskolan. 1976 flyttade skolan från Filmstaden i Råsunda till den byggnad som tidigare var Katarina realskola vid Helgalunden på Södermalm.

Vid högskolereformen 1977 ändras namnet till Scenskolan och 1985 ändrades namnet igen, nu till Teaterhögskolan i Stockholm.

Sommaren 2008 flyttade man till nya lokaler på Gärdet, i kvarteret där Konstfack tidigare låg. Den 1 januari 2011 gick Teaterhögskolan samman med Dramatiska institutet, DI, och bildade Stockholms dramatiska högskola, StDH. Den 1 januari 2014 bildades Stockholms konstnärliga högskola genom en sammanslagning av StDH, Dans och Cirkushögskolan och Operahögskolan.

Skådespelarutbildningen har gamla anor men utbildar för framtiden. Det är viktigt att se var vi kommer ifrån för att förstå var vi är och för att kunna välja vart vi ska. Från att ha varit en del av hovkulturen med tydliga ideal som riktmärke för utbildningen har högskolan utvecklats till en självständig utbildning där studenternas eget konstnärskap balanseras med hantverksträning, produktionsövningar och reflektion över den konstnärliga processen. Ibland har högskolan stått i opposition mot institutioner och etablissemang för att i nästa andetag leva i nära samarbete och kunskapsutbyte med desamma. Tidigare studenter kommer tillbaka till högskolan som lärare och regissörer eller möter våra praktiserande och nyutexaminerade studenter på teatrar och filmbolag. Tongivande professorer har varit Keve Hjelm, Krister Henriksson och Stina Ekblad. Skolan har förstås fortsatt att utbilda framgångsrika konstnärer, ingen nämnd och ingen glömd. Våra alumner har startat fria grupper, blivit författare, teaterchefer och regissörer. De arbetar med klassrumsteater, Hollywoodproduktioner, dockteater och tv. Vi ser dem på regionteatrar och institutioner i hela landet, några arbetar mest med radio eller på scener utomlands. Några undervisar nästa generation.

Utbildningen i mimskådespeleri bygger på den teknik som skapades i Henryk Tomaszewskis mimtrupp i Polen under mitten av 1900-talet i deras sökande efter en uttrycksform mellan dans och teater. En av solisterna i truppen, Stanislaw Brosowski startade i början av 1970-talet mimutbildningen på Danshögskolan i Stockholm. På 1980-talet lokaliserades den till Teaterhögskolans lokaler och 1993 blev mimutbildningen en del av Teaterhögskolan. Idag har utbildningen utvecklats till ett centrum för undervisning i fysiskt skådespeleri och skapande av rörelsebaserad scenkonst.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med skådespleri på SKH.

Skadespeleri.jpg