Scenkonst

Vi ger utbildningar inom de yrken som arbetar ”runt och bakom” scenen med teater, dans, performance och annan scenkonst: dramatiker/dramaturger, kostymdesigners, ljuddesigners, ljusdesigners, mask- och perukdesigners, produktionsteknisk samordnare för scenkonst, scenkonstproducenter, scenografer, teaterregissörer.

StDS_inledning_1100x620.jpg

Vill du vara med och skapa framtidens scenkonst?

Vi erbjuder ett kandidatprogram i scenkonst med nio inriktningar där hög kvalitet och kritiskt tänkande förenas med kreativitet och nytänkande. Vårt mål är att spetsutbilda självständiga konstnärer, med stor förståelse för konstens betydelse för människan och det samhälle vi lever i.

Som student på SKH möter du en mångsidig lärarkår som hjälper dig att utveckla ditt specialistkunnande och ditt konstnärskap. Du studerar i en miljö präglad av kunskap, kreativitet och respekt. Här finns möjlighet till internationella utbyten och koppling till forskning samt till det konstnärliga fältet.

Du läser dels tillsammans med alla andra studenter och dels tränas du i din inriktning. Till exempel gör du gemensamma gestaltningsövningar, där du tränar dig i att samarbeta med andra utifrån din inriktning för att skapa scenkonst.

Vi har scenkonstutbildningar på grundnivå, kurser på avancerad nivå samt fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vi driver och utvecklar den konstnärliga forskningen inom scenkonstområdet.

Kandidatprogrammet i scenkonst har nio olika inriktningar

  • Dramatik/Dramaturgi
  • Kostymdesign
  • Ljuddesign
  • Ljusdesign
  • Mask- och perukdesign
  • Produktionsteknisk samordning för scenkonst
  • Scenkonstproducent
  • Scenografi
  • Teaterregi

Läs mer om Kandidatprogrammet i scenkonst

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med scenkonstutbildning och -forskning på SKH.