Opera

Operautbildningarna på SKH vilar på lång och gedigen tradition samtidigt som vi vill utmana samtiden genom att expandera operakonsten. Vi har en av få sångutbildningar i världen med inriktning enbart mot opera.Vår operautbildning vilar på lång och gedigen tradition med fokus på operakonstens alla olika delar: musik, scen, rörelse, språk och teori. Samtidigt vill vi expandera operakonsten och utmana samtiden med reflektion kring det konstnärliga innehållet och utveckla nya former för skapandet av opera.

Utbildningen innehåller musikaliska, musikdramatiska, teoretiska och reflekterande moment och bedrivs i individuella och gemensamma lektioner, sceniskt gestaltande projekt samt seminarier och föreläsningar. Opera som tvärkonstnärligt ämne deltar i värdefulla samarbeten inom Stockholms konstnärliga högskola. Forskningen präglas av närhet till den praktiskt konstnärliga inriktningen inom operaämnet..

Vi erbjuder utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå. Institutionen har omkring 20 lärare, 40 studenter och tre doktorander.

Lärare och gäster

Nya lärare i operasång börjar 1 september 2023!

Vi har mycket kvalificerade fasta lärare med stor operaerfarenhet. Från 1 september 2023 börjar två nya lärare i operasång: Emma Lyrén Fernandez, lektor på 5-årsförordnande och Fredrik Zetterström, adjunkt på 3-årsförordande. Båda är väletablerade operasångare med lång erfarenhet och som lärare.

Läs mer om Emma Lyrén Fernandez och Fredrik Zetterström i den här nyheten.

Skolan inbjuder dessutom gästande lärare, regissörer som Clara Svärd, Mårten Forslund och Linda Mallik och dirigenter som Jonas Dominique, Erik Solén, och Henrik Schaefer.

I konstnärliga seminarier inbjuds internationella operaartister och yrkeslivsrepresentanter. SKH:s rika verksamhet ger möjligheter att ta del av internationell konstnärlig verksamhet och forskning.

Internationella utbyten

Operautbildningen ingår i flera internationella nätverk, European Opera Academy NordOpera, AEC och ANMA.

European Opera Academy, EOA, (www.europeanopera.academy) är ett europeiskt nätverk mellan 16 operahögskolor. Varje termin anordnar deltagande institutioner i EOA kurser som operastudenter kan söka.

I samarbete med Nordoperanätverket (www.nordplusmusic.net) genomförs auditions som når operahus och agenturer i Europa. Dessutom genomförs studentutbyten och kurser, t.ex. i italiensk repertoar, operasång på tyska språket eller intensivkurs i recitativ.

Operautbildningen deltar i ett 3-årigt EU-projekt, Opera out of Opera 2 (https://aec-music.eu/project/opera-out-of-opera-2-2022-2025-creative-europe-cooperation-project/) tillsammans med S:ta Ceciliaakademien i Rom, Mozarteum i Salzburg, operautbildningarna i Porto och i Oslo med flera. Projektets syfte är att nå nya och yngre publikgrupper, utveckla digitala medel och ge föreställningar.

Programstudenter vid SKH har möjlighet att genomföra utbyten och praktik inom programmet Erasmus+ mobilitet högre utbildning. Under senare år har skolan haft gästande professorer i Erasmusutbyten med Leipzig, Modena och Antwerpen.

Vi har också utbyte med operautbildningarna vid University of Cape Town och i Tblisi i Georgien.

Möjlighet till praktik

Studenter på kandidatprogrammet i operasång har möjlighet att göra praktik på svenska operahus, senaste året på Kungliga Operan, Norrlandsoperan och Folkoperan.

Samarbeten och konserter

Vi samarbetar årligen med Kungliga Operan och Hovkapellet i Nyårskonsert.

Samarbeten omkring examensproduktioner görs med landets opera- eller orkesterinstitutioner såsom Gävle Symfoniorkester, Folkoperan och Wermland Opera.

I Stockholm genomförs samarbeten med Kungliga Musikhögskolan, KTH:s Akademiska Kapell och S:t Tomas Orkesterförening.

Studenterna framför dessutom konserter i Hugoteatern på SKH Teknikringen 35, Thielska Galleriet, Giresta Kyrka, MusikaliskaKvarteret, i Kungasalen på KMH och lokaler på Tekniska Högskolan.

Här hittar du kommande operaevenemang.

Stipendier

Du som studerar opera på SKH har goda möjligheter att söka stipendier, dels genom Musikaliska Akademiens lokala och nationella stipendier och möjlighet att söka stipendier ur exempelvis Anders Walls Stiftelse, Lisbeth Håkanssons fond för bidrag till unga musiker och sångare, Barbro Saléns fond och Familjen Gustaf Tobisons Stipendiefond.

Våra lokaler

Operautbildningarna på SKH håller huvudsakligen till på Teknikringen 35 i Stockholm. Följ med på en rundvandring i filmen nedan. Här hittar du mer information om lokalerna på SKH Teknikringen 35.

 

maskedball.jpg
Kandidatprogrammet i operasång i Maskeradbalen. Foto: Martin Hellström