Studiemedel

Våra utbildningsprogram och fristående kurser om minst tre veckor ger dig behörighet att ansöka om studiemedel från CSN.

Våra utbildningsprogram och fristående kurser om minst tre veckor ger dig behörighet att ansöka om studiemedel från CSN. Information om studiemedel och ansökningsblanketter med mera hittar du på Centrala studiestödsnämnden–CSN.

Vi rekommenderar att du söker studiemedel för hela läsåret, höst- och vårtermin! Kom ihåg att du anger att du studerar på Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

Terminstiderna som ska anges på ansökan är följande: 

  • Höstterminen 2023: 28 augusti 2023–14 januari 2024
  • Vårterminen 2024: 15 januari–2 juni 2024