Studentkårer på SKH

SKH har tre studentkårer. Alla tre är politiskt och religiöst obundna, ideella föreningar vars huvudsakliga syfte är att bevaka och främja studenternas intressen och angelägenheter samt representera dem i alla frågor som rör studentlivet, inklusive utbildning, utveckling, arbetsmiljö, likabehandling och studiesociala frågor.

Här finner du mer information om de tre studentkårerna som finns på SKH: Studentkårer på SKH - Stockholms konstnärliga högskola (SKH)