Särskilt pedagogiskt stöd

Som student har du möjlighet att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd om du har en funktionsvariation eller kronisk sjukdom.

Särskilt pedagogiskt stöd kan till exempel vara: talböcker, längre tid vid skrivuppgifter eller anteckningsstöd.

För mer information kan du läsa på vår webb under Studera med funktionsvariation

Eller kontakta vår samordnare på följande adress: pedagogisktstod@uniarts.se.